cash-on-delivery

Điều khoản

Điều khoản sử dụng dịch vụ

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

 

XIN LƯU Ý: Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng của bạn, phiên bản đa ngôn ngữ của ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN này sẽ được cập nhật sớm nhất có thể.

Ngày có hiệu lực: 16 tháng 12 năm 2021

 

NỘI DUNG

1. CHUNG

2. SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

3. QUYỀN RIÊNG TƯ & CHÍNH SÁCH COOKIE

4. LỖI

5. QUY TẮC THƯƠNG MẠI

6. SỞ HỮU VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

7. LIÊN KẾT VÀ NGUỒN LỰC CỦA BÊN THỨ BA

8. CHƯƠNG TRÌNH TIN NHẮN VĂN BẢN

9. SỰ KIỆN DƯỚI SỰ KIỂM SOÁT CỦA CHÚNG TÔI>

10. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM ĐÃ MUA, HÀNG CHỜ VÀ QUYỀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

11. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

12. TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT PHÁP LÝ

13. ĐIỀU KHOẢN PHÁP LÝ

14. VI PHẠM BẢN QUYỀN

15. CHUYỂN NHƯỢNG DOANH NGHIỆP

16. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

 

1. CHUNG

1.1 Phạm vi.

Chào mừng đến với Beautyfulls.com. Điều khoản & Điều kiện này ("Thỏa thuận" hoặc "Điều khoản") là hợp đồng giữa bạn và Công ty cổ phần Beautyfull được đăng kí tại địa chỉ số 115 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.("Công ty", "chúng tôi", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi"), điều chỉnh việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi tại Beautyfulls.com (trang web " "bao gồm các phiên bản cục bộ của Trang web do Công ty điều hành, chẳng hạn như Beautyfulls.com), bất kỳ ứng dụng di động nào (" Ứng dụng ") siêu liên kết đến Thỏa thuận này, bất kỳ thông tin liên lạc bằng văn bản, điện tử và bằng miệng nào khác với Công ty và các tổ chức liên kết của nó, hoặc bất kỳ trang web, trang, tính năng hoặc nội dung nào do chúng tôi sở hữu và điều hành có liên kết đến Thỏa thuận này (gọi chung, bao gồm Trang web và Ứng dụng, "Dịch vụ").

Có những trang web khác sử dụng nhãn hiệu Beautyfull được điều hành bởi các đơn vị liên kết của Công ty ("Trang web Beautyfull Khác"). Có thể có các điều khoản và điều kiện được liên kết bởi các Trang Beautyfull Khác có thể áp dụng cho bạn nếu bạn cũng truy cập các trang đó.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, truy cập hoặc duyệt Trang web, tải xuống các ứng dụng di động, đăng ký tài khoản hoặc đóng góp nội dung hoặc tài liệu khác cho Trang web hoặc trên hoặc qua Ứng dụng, bạn rõ ràng hiểu, thừa nhận và đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu các Điều khoản và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản đó trên Trang web.

Bạn chỉ được phép sử dụng Dịch vụ nếu bạn đồng ý tuân theo tất cả các luật hiện hành và các Điều khoản này. Nếu bạn cư trú tại một lãnh thổ nhưng yêu cầu vận chuyển sản phẩm đến một lãnh thổ khác, bạn có thể được chuyển hướng đến Trang web địa phương của lãnh thổ, có thể là Trang web Beautyfull khác, nơi sản phẩm được chuyển đến. Bạn sẽ phải tuân theo các Điều khoản của Trang web địa phương đó.

Ngoài ra, bạn có thể đọc Chính sách Bảo mật & Cookie của chúng tôi bất kỳ lúc nào để biết thêm thông tin về cách Công ty thu thập, lưu trữ và bảo vệ thông tin của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ. Chính sách Bảo mật & Cookie của chúng tôi theo đây được kết hợp bằng cách tham chiếu vào các Điều khoản này như được nêu đầy đủ ở đây.

 

1.2 Cập nhật các Điều khoản.

 Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều khoản, bao gồm Chính sách Bảo mật & Cookie, vào bất kỳ lúc nào, theo quyết định riêng của chúng tôi. Bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch vụ, sau những thay đổi đó (bất kể Công ty có gửi thông báo hay không), bạn đồng ý bị ràng buộc bởi bất kỳ thay đổi nào do chúng tôi đưa ra đối với chính sách này và / hoặc các chính sách / thỏa thuận kèm theo bao gồm, nhưng không giới hạn , Chính sách Bảo mật & Cookie. Bạn có trách nhiệm kiểm tra chính sách này và / hoặc các chính sách / thỏa thuận kèm theo tùy từng thời điểm để xác minh các thay đổi đó.

 

1.3 Chấp nhận các Điều khoản.

Để mua sắm với chúng tôi, bạn phải từ 16 tuổi trở lên. Mọi truy cập, duyệt hoặc sử dụng Dịch vụ cho thấy bạn đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của Điều khoản thì bạn nên ngừng truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ ngay lập tức. Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận này trước khi tiếp tục.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các Điều khoản & Điều kiện này hoặc Chính sách Bảo mật & Cookie của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào tại Beautyfulls.com hoặc sử dụng Nền tảng Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi như được mô tả trong phần "Liên hệ với Chúng tôi" bên dưới.

 

2. SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

2.1 ĐẠI DIỆN.

Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc xử lý thông tin và chi tiết và bạn hiểu rằng rằng tất cả thông tin và chi tiết được cung cấp là đúng sự thật và đúng với thực tế. Bạn nói rõ và đảm bảo rằng bạn từ 16 tuổi trở lên hoặc truy cập Dịch vụ dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ. Theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, Công ty cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, có thể thu hồi, không thể chuyển nhượng và không độc quyền để truy cập và sử dụng Dịch vụ bằng cách hiển thị nó trên trình duyệt internet của bạn, cho Trang web của chúng tôi hoặc trên điện thoại di động của bạn thiết bị, cho Ứng dụng của chúng tôi, chỉ nhằm mục đích mua sắm các mặt hàng cá nhân được bán trên Trang web hoặc Ứng dụng và không sử dụng cho mục đích thương mại hoặc sử dụng thay mặt cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi được Công ty cho phép trước một cách rõ ràng. Bất kỳ vi phạm nào đối với Thỏa thuận này sẽ dẫn đến việc thu hồi ngay lập tức giấy phép được cấp trong đoạn này mà không cần thông báo cho bạn.

 

2.2 Hạn chế sử dụng.

Trừ khi được cho phép trong đoạn trên, bạn không được phép sao chép, phân phối, hiển thị, bán, cho thuê, truyền, tạo ra các tác phẩm phái sinh từ bản gốc, dịch, sửa đổi, thiết kế đối chiếu, tháo rời, dịch ngược hoặc khai thác Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của chúng trừ khi được Công ty cho phép rõ ràng bằng văn bản. Bạn không được sử dụng bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên Dịch vụ với mục đích thương mại hoặc sử dụng Dịch vụ vì lợi ích của một doanh nghiệp khác trừ khi được Công ty cho phép trước một cách rõ ràng. Công ty có quyền từ chối dịch vụ, chấm dứt tài khoản và / hoặc hủy đơn đặt hàng theo quyết định của mình, bao gồm nhưng không giới hạn, nếu chúng tôi tin rằng hành vi của khách hàng vi phạm luật hiện hành hoặc có hại cho lợi ích của chúng tôi.

 

Bạn không được tải lên, phân phối hoặc xuất bản thông qua Dịch vụ bất kỳ nội dung, thông tin hoặc tài liệu nào khác: (a) vi phạm hoặc vi phạm bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bí mật kinh doanh hoặc các quyền sở hữu khác của bất kỳ người nào ; (b) bôi nhọ, đe dọa, nói xấu, tục tĩu, khiếm nhã, khiêu dâm hoặc có thể làm phát sinh bất kỳ trách nhiệm dân sự hoặc hình sự nào theo luật pháp địa phương hoặc quốc tế; hoặc (c) bao gồm bất kỳ lỗi nào, mã độc, vi rút, chương trình chứa phần mềm độc hại, cửa bẫy, phầm mềm ác tính ngựa Troia hoặc mã, vật liệu hoặc thuộc tính khác độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ.

 

Ngoài ra, bạn đồng ý không:

- Sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào hoặc theo cách có thể vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào của địa phương, quốc gia hoặc quốc tế;

- Tham gia vào bất kỳ hành vi nào hạn chế hoặc ngăn cản việc sử dụng hoặc hưởng thụ Dịch vụ của bất kỳ ai, hoặc hành vi mà chúng tôi xác định có thể gây hại cho chúng tôi hoặc những người khác sử dụng Dịch vụ hoặc khiến chúng tôi hoặc họ phải chịu trách nhiệm pháp lý;

- Sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào có thể vô hiệu hóa, làm quá tải, làm hỏng hoặc làm hỏng Trang web hoặc Ứng dụng hoặc việc sử dụng Dịch vụ của bất kỳ bên nào khác;

- Sử dụng bất kỳ rô bốt, trình thu thập dữ liệu hoặc thiết bị, quy trình, phần mềm hoặc phương tiện thủ công hoặc tự động nào khác để lập chỉ mục hoặc truy cập Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào;

- Sử dụng Dịch vụ để phân phối nội dung quảng cáo hoặc thương mại không được yêu cầu hoặc lôi kéo người khác sử dụng Dịch vụ cho mục đích thương mại;

- Mặt khác cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Dịch vụ.

 

2.3 Tạo và Chấm dứt Tài khoản.

Để truy cập một số tính năng có sẵn trên Dịch vụ, bạn sẽ phải tạo một tài khoản. Bạn không được sử dụng tài khoản của người khác. Mỗi lần bạn sử dụng mật khẩu hoặc thông tin nhận dạng, bạn sẽ được coi là được ủy quyền để truy cập và sử dụng Trang web hoặc Ứng dụng theo cách phù hợp với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này và Công ty không có nghĩa vụ điều tra ủy quyền hoặc nguồn của bất kỳ quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ nào như vậy.

 

Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về tất cả quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của bất kỳ ai sử dụng mật khẩu và thông tin nhận dạng ban đầu được chỉ định cho bạn cho dù quyền truy cập và sử dụng Trang web này có thực sự được bạn cho phép hay không, bao gồm nhưng không giới hạn, tất cả các giao tiếp và truyền và tất cả các nghĩa vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn nghĩa vụ tài chính) phát sinh thông qua việc truy cập hoặc sử dụng đó. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo vệ tính bảo mật và bí mật của mật khẩu và thông tin nhận dạng được giao cho bạn. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ việc mất mát, trộm cắp hoặc gian lận nào trong việc sử dụng Tài khoản Người dùng của bạn. Bạn sẽ ngay lập tức thông báo cho chúng tôi về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép mật khẩu hoặc nhận dạng nào của bạn hoặc bất kỳ vi phạm nào khác hoặc bị đe dọa vi phạm bảo mật của Trang web hoặc Ứng dụng. Vui lòng không sử dụng cùng một mật khẩu cho Trang web này hoặc Ứng dụng mà bạn sử dụng cho các trang web khác.

Tài khoản Người dùng được cung cấp cho Trang web hoặc Ứng dụng trong khu vực được sử dụng để thiết lập ban đầu. Tùy thuộc vào Trang web mà bạn tạo Tài khoản Người dùng của mình, tài khoản của bạn sẽ được quản lý bởi tổ chức chịu trách nhiệm vận hành Trang web đó, như được nêu trong Khoản 1.1 (Phạm vi) của các điều khoản và điều kiện chi phối việc sử dụng Trang web đó (ví dụ: nếu bạn đã tạo tài khoản của mình trên Beautyfulls.com, thì tài khoản của bạn sẽ được quản lý bởi Công ty Cổ Phần Beautyfulll). Nếu bạn đã có tài khoản kể từ Ngày có hiệu lực của các Điều khoản này, thì tùy thuộc vào vị trí được liên kết với tài khoản của bạn, tài khoản của bạn sẽ được quản lý bởi pháp nhân nêu trong Khoản 1.1 (Phạm vi) của các điều khoản và điều kiện chi phối việc sử dụng Trang web đó (ví dụ: nếu địa chỉ thanh toán của bạn ở bất kỳ tỉnh thành phố nào thuộc Việt Nam thì tài khoản của bạn sẽ được quản lý bởi Công ty Cổ Phần Beautyfull). Nếu bạn cư trú tại một lãnh thổ nhưng yêu cầu vận chuyển sản phẩm đến một lãnh thổ khác, bạn có thể được chuyển hướng đến Trang web địa phương của lãnh thổ nơi sản phẩm được chuyển đến.

 

Đôi khi, chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập vào một số hoặc tất cả các phần của Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở khả năng tải lên tài liệu, thanh toán hoặc gửi tin nhắn.

 

Chúng tôi có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ bất kỳ lúc nào, theo quyết định riêng của chúng tôi, mà không cần lý do hoặc thông báo, hoặc nếu chúng tôi tin rằng bạn đã vi phạm các Điều khoản này. Bạn có thể chấm dứt tài khoản của mình bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì, bằng cách thực hiện theo bất kỳ hướng dẫn nào như vậy trong Trang web hoặc Ứng dụng hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi như được mô tả trong phần "Liên hệ với chúng tôi" bên dưới.

 

Bằng cách tạo tài khoản với chúng tôi, bạn xác nhận rằng đôi khi chúng tôi có thể gửi cho bạn email quảng cáo hoặc tiếp thị. Nếu bạn không muốn nhận những email đó, vui lòng sử dụng liên kết được cung cấp trong những email đó để hủy đăng ký khỏi danh sách email của chúng tôi.

 

2.4 Ví

Nếu bạn tạo Tài khoản Người dùng, bạn sẽ được cung cấp một ví điện tử Beautyfull ("Ví") có thể được sử dụng để thu thập và giữ các khoản tín dụng trong ví, thẻ quà tặng, phiếu thưởng khuyến mại và điểm khuyến mại do Công ty phát hành thông qua Dịch vụ. Theo các điều khoản bên dưới, các khoản ví tín dụng, thẻ quà tặng, phiếu thưởng khuyến mại và điểm khuyến mại được lưu trữ trong Ví của bạn chỉ có thể được đổi với Công ty liên quan đến việc mua sản phẩm từ Công ty và không cho bất kỳ mục đích nào khác. Ví có thể truy cập bất kỳ lúc nào thông qua Trang web hoặc Ứng dụng địa phương trong phần "Tài sản của tôi".

 

- Điểm khuyến mại: Điểm khuyến mại có thể kiếm được và lưu trữ trong "Tài sản của tôi" bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi được cung cấp trên trang web địa phương, ứng dụng hoặc tài khoản mạng xã hội của bạn và mua hàng theo các quy định cụ thể có sẵn trong Điểm thưởng. Điểm Khuyến mại do Công ty toàn quyền quyết định; chúng có thể hết hạn và bị hủy bỏ bởi Công ty. Điểm khuyến mại chỉ có thể được đổi trên trang web mà chúng đã được cấp (ví dụ: nếu điểm khuyến mại đã được cấp trên trang Beautyfulls.com, thì chúng chỉ có thể được đổi trên trang web đó). Điểm Khuyến mại không được quy đổi thành tiền mặt hoặc trả lại qua PayPal hoặc Thẻ Ghi nợ / Tín dụng được sử dụng để thực hiện giao dịch mua ban đầu.

 

- Phiếu giảm giá: Phiếu thưởng có thể được mua từ Công ty tùy từng thời điểm hoặc có thể được cấp bởi Công ty theo quyết định của riêng mình. Phiếu thưởng có thể được lưu trữ trong "Tài sản của tôi." Phiếu thưởng có thể hết hạn và bị hủy bởi Công ty. Các phiếu thưởng Beautyfull đã được mua chỉ có thể được đổi trên trang web mà chúng đã được mua (ví dụ: nếu phiếu giảm giá được mua trên trang Beautyfulls.com, thì chúng chỉ có thể được đổi trên trang web đó). Việc đổi phiếu thưởng Beautyfull do Công ty cấp miễn phí có thể được sử dụng trên các Trang web Beautyfull khác tùy theo các giới hạn áp dụng theo quyết định riêng của Công ty vào từng thời điểm. Phiếu thưởng không được quy đổi thành tiền mặt hoặc trả lại qua PayPal hoặc Thẻ Ghi nợ / Tín dụng được sử dụng để thực hiện giao dịch mua ban đầu.

 

- ví tín dụng: ví tín dụng là giá trị tiền tệ được lưu trữ điện tử có thể được lưu trữ trong Ví của bạn bằng cách trả lại hàng hóa theo Chính sách trả hàng của chúng tôi và chọn tín dụng ví làm tùy chọn hoàn lại tiền của bạn. Chỉ có thể đổi tín dụng ví trên trang web mà tín dụng ví được cấp (ví dụ: nếu bạn đã đặt hàng và sau đó trả lại một sản phẩm trên trang Beautyfulls.com và chọn nhận tín dụng ví, thì tín dụng ví đó chỉ có thể được đổi trên trang Beautyfulls.com). Tín dụng trong ví của bạn chỉ có thể được sử dụng cho mục đích thanh toán cho hàng hóa và / hoặc dịch vụ do chúng tôi cung cấp (tức là Công ty Cổ Phần Beautyfull) trong trường hợp chúng tôi cung cấp tùy chọn sử dụng ví để thực hiện các khoản thanh toán đó. Chúng tôi không cho phép bạn sử dụng ví tín dụng cho bất kỳ mục đích nào khác và chúng tôi không cung cấp chức năng nào để bạn thực hiện chuyển ví tín dụng từ ví này sang ví khác. Một khoản ví tín dụng được liên kết với một mặt hàng đã trả lại có thể được hoàn lại cho phương thức thanh toán ban đầu được sử dụng khi bạn đặt hàng. Một tín dụng ví được cấp bởi đó không được liên kết với một mặt hàng đã trả lại sẽ không thể được hoàn lại hoặc quy đổi bằng tiền mặt. Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi sẽ không cho phép hoàn trả ví tín dụng của bạn bằng tiền mặt (tức là cung cấp cho bạn các ghi chú và tiền xu).

- Thẻ quà tặng: Thẻ quà tặng có thể được quy đổi và lưu trữ trong "Tài sản của tôi" bằng cách nhập mã thẻ quà tặng thông qua Tài khoản người dùng của bạn. Thẻ quà tặng có thể được quy đổi và lưu trữ bằng cách nhập mã thẻ quà tặng thông qua Tài khoản người dùng của bạn. Bạn chỉ có thể đổi thẻ quà tặng được mua sau ngày 8 tháng 3 năm 2021 trên trang web đã mua (ví dụ: nếu thẻ quà tặng được mua sau ngày 8 tháng 3 năm 2021 trên Beautyfulls.com, thì thẻ quà tặng đó chỉ có thể đổi được trên trang web đó). Việc đổi thẻ quà tặng do Công ty cấp miễn phí có thể được sử dụng trên các Trang web Beautyfull Khác tùy theo các giới hạn được áp dụng theo quyết định riêng của Công ty tại từng thời điểm. Thẻ quà tặng không được quy đổi thành tiền mặt hoặc trả lại qua PayPal hoặc Thẻ Ghi nợ / Tín dụng được sử dụng để thực hiện giao dịch mua ban đầu.

 

Bạn có thể sử dụng tín dụng ví, thẻ quà tặng, phiếu thưởng trả phí hoặc miễn phí và điểm khuyến mại được lưu trữ trong "Tài sản của tôi" như một tùy chọn thanh toán bổ sung hoặc chiết khấu để sử dụng trên Trang web, tuân theo các điều khoản áp dụng ở trên và các quy định có sẵn trong Phần thưởng Số điểm. Mặc dù tín dụng ví nhận được từ việc trả lại đơn đặt hàng có thể được hoàn lại cho phương thức thanh toán ban đầu, nhưng tín dụng ví do Công ty cấp, điểm khuyến mại, phiếu giảm giá và thẻ quà tặng không thể quy đổi thành tiền mặt.

Ví được cung cấp như một phần của tài khoản người dùng và tuân theo các điều khoản tương tự như được quy định trong Mục 2.3. Nếu ví của bạn giữ tài sản tại thời điểm chấm dứt hoặc hủy tài khoản của bạn, bạn sẽ mất những tài sản đó, trừ khi được quy định bởi luật hiện hành.

Tất cả các quyền của bạn đối với ví và các khoản ví tín dụng, thẻ quà tặng, phiếu thưởng khuyến mại và điểm khuyến mại được lưu trữ trong ví của bạn là của cá nhân đối với bạn, và bị chấm dứt sau khi bạn qua đời. Di sản, người thụ hưởng và / hoặc người kế thừa của bạn sẽ không có yêu cầu gì đối với ví và các khoản ví tín dụng, thẻ quà tặng, phiếu thưởng khuyến mại và điểm khuyến mại được lưu trữ trong ví của bạn.

 

2.5 Quy tắc

Theo quy định của hải quan, bạn phải cung cấp dữ liệu hợp lệ và chính xác. Tất cả tên người nhận hàng, địa chỉ và tên người thanh toán phải hợp lệ. Bạn chịu trách nhiệm duy nhất rằng dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi là đầy đủ và chính xác. Nếu bất kỳ thông tin nào bị thiếu hoặc không chính xác và cản trở việc vận chuyển hoặc giao hàng hoặc thông quan, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không bồi thường trong những trường hợp đó. Theo đây, bạn cho phép Công ty và các chi nhánh của Công ty đưa ra các thông báo, gửi, sửa đổi và hủy bỏ tất cả các khai báo và tài liệu cần thiết hoặc hữu ích để nhập khẩu hàng hóa do bạn đặt hàng dưới danh nghĩa của bạn và cho tài khoản của bạn. Sự ủy quyền này bao gồm quyền thực hiện và nhận dịch vụ và giao hàng, yêu cầu hoàn lại mọi khoản thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa, tiến hành khiếu nại hành chính và tố tụng tòa án cũng như các thủ tục thực thi, kháng cáo và các biện pháp khắc phục hậu quả trong mọi trường hợp, hồ sơ đơn, khiếu nại, v.v. với cơ quan công quyền, tòa án và các tổ chức khác, nộp đơn, rút ​​lại và / hoặc từ bỏ các biện pháp pháp lý và kháng cáo đối với các bản án, lệnh, phán quyết trọng tài, lệnh thanh toán hoặc bất kỳ lệnh và quyết định nào khác, nhận được tiền, vật có giá trị và tài liệu và / hoặc chứng thư. Nó cũng bao gồm quyền cho phép cục hải quan đại diện bạn và thay mặt bạn và ủy quyền lại cho cục hải quan và / hoặc các đại diện khác liên quan đến việc xử lý các vấn đề liên quan đến nhập khẩu hàng hóa và tuân thủ các quy định liên quan đến nhập khẩu hàng hóa . Với tư cách là người nhập khẩu, bạn có trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật và quy định trong lãnh thổ của mình.

 

3. QUYỀN RIÊNG TƯ & CHÍNH SÁCH COOKIE

Khi bạn sử dụng Dịch vụ chúng tôi và đặt hàng thông qua chúng, bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email, địa chỉ bưu điện và / hoặc các chi tiết liên hệ khác một cách trung thực và chính xác. Bạn cũng đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để liên hệ với bạn trong bối cảnh đơn đặt hàng của bạn nếu cần thiết.

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc nói cách khác, bạn đồng ý và khi được yêu cầu, đồng ý với việc thu thập, sử dụng và chuyển giao thông tin của bạn như được nêu trong Chính sách Bảo mật & Cookie.

Để xem cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn, bao gồm cách hủy đăng ký nhận thông tin liên lạc phi giao dịch từ chúng tôi, vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư & cookie của chúng tôi.

 

4. CÁC LỖI

Trong trường hợp bạn phát hiện thấy lỗi xảy ra khi nhập dữ liệu cá nhân của mình trong quá trình đăng ký với tư cách là người dùng Dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể sửa các lỗi này trên Trang web của chúng tôi trong phần "Tài khoản của tôi". Trong mọi trường hợp, bạn sẽ có thể sửa chữa các lỗi liên quan đến dữ liệu cá nhân được cung cấp trong quá trình mua hàng bằng cách liên hệ với chúng tôi, cũng như thực hiện quyền sửa chữa được quy định trong Chính sách về Quyền riêng tư & Cookie thông qua Trang web và Ứng dụng của chúng tôi. Các hộp Dịch vụ hiển thị các hộp xác nhận trong các phần khác nhau của quy trình mua hàng, không cho phép đơn đặt hàng tiếp tục nếu thông tin trong các phần này không được cung cấp chính xác. Ngoài ra, Dịch vụ cung cấp thông tin chi tiết của tất cả các mặt hàng bạn đã thêm vào giỏ hàng của mình trong quá trình mua hàng, để trước khi thanh toán, bạn có thể sửa đổi chi tiết đơn đặt hàng của mình.

Nếu bạn phát hiện ra lỗi trong đơn đặt hàng của mình sau khi hoàn tất quá trình thanh toán, bạn nên liên hệ ngay với Nền tảng dịch vụ khách hàng của chúng tôi để sửa lỗi.

Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin sản phẩm và giá cả chính xác, nhưng lỗi đánh máy hoặc giá cả có thể xảy ra. Chúng tôi không thể xác nhận giá của một mặt hàng cho đến khi bạn đặt hàng. Trong trường hợp một mặt hàng được liệt kê với giá không chính xác hoặc thông tin không chính xác do lỗi về giá cả hoặc thông tin sản phẩm, chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng của mình, từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn hàng nào đã đặt cho mặt hàng đó. Trong trường hợp một mặt hàng bị định giá sai, theo quyết định của mình, chúng tôi có thể liên hệ với bạn để được hướng dẫn hoặc hủy đơn đặt hàng của bạn và thông báo cho bạn về việc hủy bỏ đó.

 

5. QUY TẮC THƯƠNG MẠI

5.1 Giá và Thanh toán.

Tất cả giá đều đúng tại thời điểm nhập thông tin lên hệ thống. Nếu vì lý do nào đó mà chúng tôi không thể gửi hàng cho bạn, giá trị của các mặt hàng không được vận chuyển sẽ được hoàn lại vào ví của bạn trong Tài khoản Người dùng của bạn hoặc vào phương thức thanh toán ban đầu, tùy theo cách bạn chọn.

Tất cả giá không bao gồm phí giao hàng. Tổng chi phí của đơn đặt hàng là giá của các sản phẩm đã đặt cộng với phí giao hàng.

Giá có thể thay đổi bất kỳ lúc nào, nhưng (ngoài những thay đổi đã nêu ở trên) những thay đổi sẽ không ảnh hưởng đến các đơn đặt hàng mà chúng tôi đã gửi Xác nhận Đơn hàng.

Khi bạn đã chọn tất cả các bài báo mà bạn muốn mua, chúng sẽ được thêm vào túi của bạn. Bước tiếp theo sẽ là xử lý đơn hàng và thanh toán. Để đạt được điều đó, bạn phải làm theo các bước của quy trình mua hàng, chỉ ra hoặc xác minh thông tin được yêu cầu trong mỗi bước. Hơn nữa, trong suốt quá trình mua hàng, trước khi thanh toán, bạn có thể sửa đổi các chi tiết của đơn đặt hàng của mình. Bạn được cung cấp mô tả chi tiết về quy trình mua hàng trong Cách đặt hàng. Ngoài ra, nếu bạn là người dùng đã đăng ký, bản ghi của tất cả các đơn hàng bạn đã đặt sẽ có sẵn trong "Tài khoản của tôi". Nếu đơn đặt hàng của bạn kích hoạt cảnh báo gian lận trong hệ thống bảo mật của chúng tôi, một email xác minh có thể được gửi đến địa chỉ email của bạn. Bạn có thể sử dụng các phương thức thanh toán được chỉ định trên Trang web có thể bao gồm Visa, Mastercard, American Express, Paypal và ngân hàng trực tuyến, v.v.

 

Để giảm thiểu rủi ro khi truy cập không được phép, chi tiết thẻ tín dụng của bạn sẽ được mã hóa. Khi chúng tôi nhận được đơn đặt hàng của bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu ủy quyền trước trên thẻ của bạn để đảm bảo rằng có đủ tiền để hoàn tất giao dịch. Khoản phí trên thẻ của bạn sẽ được thực hiện tại thời điểm đặt hàng trừ khi bạn chọn dịch vụ thanh toán sau (chỉ khả dụng ở một số vùng lãnh thổ nhất định), trong trường hợp này, thẻ của bạn sẽ bị tính phí tại thời điểm giao hàng hoặc bạn đã chọn COD (thanh toán tiền mặt khi giao hàng) dịch vụ (chỉ khả dụng ở một số vùng lãnh thổ nhất định) trong trường hợp đó bạn sẽ bị tính phí bằng tiền mặt tại thời điểm giao hàng.

Khi bạn nhấp vào "Ủy quyền thanh toán" hoặc tương tự, bạn đang xác nhận rằng thẻ tín dụng là của bạn. Thẻ tín dụng phải được tổ chức phát hành thẻ xác minh và ủy quyền. Nếu pháp nhân không cho phép thanh toán, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ hoặc không giao hàng nào và chúng tôi sẽ không thể ký kết bất kỳ hợp đồng nào với bạn.

5.2 Màu sắc.

Chúng tôi đã cố gắng hết sức để hiển thị màu sắc sản phẩm của chúng tôi xuất hiện trên Dịch vụ một cách chính xác nhất có thể. Tuy nhiên, vì màu sắc thực tế mà bạn nhìn thấy sẽ phụ thuộc vào màn hình của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo rằng màn hình của bạn hiển thị bất kỳ màu nào sẽ chính xác.

5.3 Đóng gói.

Trừ khi có quy định khác, chúng tôi sẽ chỉ tuân thủ các tiêu chuẩn đóng gói tối thiểu của nó đối với phương thức vận chuyển đã chọn. Chi phí của tất cả các đóng gói, chất hàng hoặc nẹp đặc biệt mà bạn yêu cầu sẽ do bạn thanh toán.

 

5.4 Vận chuyển & Giao hàng.

Công ty vận chuyển từ các kho khác nhau trên các lãnh thổ khác nhau. Đối với những đơn hàng có nhiều hơn một mặt hàng, chúng tôi có thể chia đơn hàng của bạn thành nhiều gói tùy theo lượng hàng tùy theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn cung cấp các đơn đặt hàng càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, đôi khi trong thời gian bán hàng bận rộn, việc giao hàng có thể lâu hơn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến vận chuyển và giao hàng, vui lòng liên hệ với Nền tảng Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi.

 

5.5 Quyền sở hữu và rủi ro mất mát.

 Quyền đối với bất kỳ mặt hàng đã mua nào được chuyển từ pháp nhân bán Công ty tương ứng (tức là Công ty Cổ Phần Beautyfull nếu bạn ở Việt Nam) cho bạn với tư cách là khách hàng tương ứng sau khi các mặt hàng được chất lên người vận chuyển tại kho của Công ty hoặc các chi nhánh bên ngoài lãnh thổ của bạn. Bởi vì việc chúng tôi giao mặt hàng đã mua của bạn cho người vận chuyển sẽ đồng nghĩa với việc giao hàng cho bạn, nên rủi ro mất mát hoặc hư hỏng sẽ chuyển sang bạn tại thời điểm chúng tôi giao mặt hàng đã mua của bạn cho người vận chuyển quốc tế. Bất kỳ khiếu nại nào bạn có thể có liên quan đến việc hư hỏng hàng hóa trong quá trình vận chuyển hoặc giao hàng phải được gửi trực tiếp cho người vận chuyển. Bất kỳ khiếu nại nào chống lại Công ty về sự thiếu hụt hoặc hư hỏng xảy ra trước khi chúng tôi giao hàng cho người vận chuyển phải được thực hiện trong vòng năm (5) ngày sau khi bạn nhận hàng và phải kèm theo hóa đơn vận tải gốc có chữ ký của người vận chuyển lưu ý rằng người vận chuyển đã nhận hàng từ Công ty trong tình trạng được yêu cầu.

 

5.6 Trả lại sản phẩm.

 Hàng hóa có thể được trả lại trong thời gian chỉ định. Thời hạn trả hàng chính xác và chính sách hoàn trả khác nhau giữa các tỉnh thành phố của Viêt Nam. Vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi để biết thông tin chi tiết. Trừ trường hợp Công ty có thỏa thuận khác, Khách hàng trả hàng chịu phí vận chuyển.

Các mặt hàng sai kích thước và các mặt hàng có vấn đề về chất lượng có thể được đổi trả. Đối với các sản phẩm bị lỗi, nếu một khuyết tật hoặc hư hỏng được xác nhận trên sản phẩm trả lại, chúng tôi sẽ hoàn lại đầy đủ cho bạn bao gồm cả các khoản phí bạn đã tích lũy cho việc giao hàng và trả lại. Khoản tiền hoàn lại sẽ được ghi có vào Wallet của bạn trong Tài khoản người dùng của bạn hoặc phương thức thanh toán ban đầu của bạn khi bạn chọn.

Các mặt hàng sau đây không được phép trả lại hoặc đổi: áo liền quần, nội y & đồ ngủ, đồ bơi, đồ trang sức và phụ kiện (ngoại trừ khăn quàng cổ, túi xách và chăn nàng tiên cá).

 

5.7 Đánh giá, Nhận xét và Đệ trình.

Trừ khi được quy định khác ở nơi khác trong Thỏa thuận này hoặc trên Dịch vụ, bất kỳ thứ gì bạn gửi hoặc đăng lên Dịch vụ và / hoặc cung cấp cho Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn, hình ảnh, video, ý tưởng, bí quyết, kỹ thuật, câu hỏi , đánh giá, nhận xét và đề xuất (gọi chung là "Nội dung gửi") đang và sẽ được coi là không bảo mật và không thuộc quyền sở hữu và bằng cách gửi hoặc đăng, bạn đồng ý cấp phép không hủy ngang cho Nội dung gửi và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ ("IP") liên quan từ đó (không bao gồm các quyền nhân thân như quyền tác giả) đối với Công ty mà không tính phí và chúng tôi sẽ có quyền sử dụng, sao chép, phân phối, cho thuê, miễn phí bản quyền trên toàn thế giới, vĩnh viễn, không thể thu hồi và có thể chuyển nhượng. , truyền tải, điều chỉnh, tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các Đệ trình đó bằng bất kỳ phương tiện nào và dưới bất kỳ hình thức nào, và để dịch, sửa đổi, thiết kế đối chiếu, tháo rời hoặc dịch ngược các Đệ trình đó. Tất cả các Nội dung đệ trình sẽ tự động trở thành tài sản duy nhất và độc quyền của chúng tôi và sẽ không được trả lại cho bạn và bạn đồng ý không đưa ra bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến bất kỳ việc sử dụng Nội dung đệ trình nào của chúng tôi trong tương lai. Bạn chịu trách nhiệm đối với tất cả các Nội dung gửi được chia sẻ và phải đảm bảo những Nội dung này phù hợp với đạo đức cộng đồng và niềm tin tôn giáo, không vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào và sẽ không khiến chúng tôi vi phạm bất kỳ luật hiện hành hoặc hướng dẫn quy định nào bằng cách hiển thị các Nội dung đó trên internet.

Bạn đảm bảo rằng Toàn bộ hoặc một phần Nội dung đệ trình của bạn rõ ràng và không có bất kỳ vi phạm quyền SHTT, tranh chấp hoặc khiếu nại nào của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc bạn sử dụng sai bản quyền hoặc bất kỳ quyền nào khác của bên thứ ba. Bạn cam kết bảo vệ và bồi thường cho Công ty trước bất kỳ tổn thất nào gây ra do việc sử dụng Nội dung gửi cho bất kỳ mục đích nào.

Ngoài các quyền áp dụng cho bất kỳ Nội dung gửi nào, khi bạn đăng nhận xét hoặc đánh giá lên Trang web hoặc Ứng dụng, bạn cũng cấp cho chúng tôi quyền sử dụng tên mà bạn gửi cùng với bất kỳ đánh giá, nhận xét hoặc nội dung khác, nếu có, liên quan đến với đánh giá, nhận xét hoặc nội dung khác. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với các đánh giá, nhận xét và nội dung khác mà bạn đăng trên trang web này và việc sử dụng các đánh giá, nhận xét của bạn hoặc nội dung khác của chúng tôi sẽ không vi phạm hoặc vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn không được sử dụng một địa chỉ e-mail sai, giả vờ là một người nào đó không phải là bạn, hoặc nói cách khác là đánh lừa chúng tôi hoặc các bên thứ ba về nguồn gốc của bất kỳ Nội dung hoặc Nội dung đệ trình nào. Chúng tôi có thể nhưng không có nghĩa vụ phải xóa hoặc chỉnh sửa bất kỳ Nội dung gửi nào (bao gồm cả nhận xét hoặc đánh giá) vì bất kỳ lý do gì.

6. SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ SỞ HỮU

6.1 Nội dung.

Dịch vụ, bao gồm tất cả thông tin và nội dung của chúng, chẳng hạn như văn bản, phần mềm, tập lệnh, đồ họa, ảnh, âm thanh, nhạc, video và các tính năng tương tác (gọi chung là "Nội dung") được cung cấp như một phần của Dịch vụ luôn thuộc về cho Công ty hoặc cho những người cấp cho chúng tôi giấy phép sử dụng chúng và được bảo vệ bởi luật bản quyền trong lãnh thổ của riêng bạn và luật bản quyền quốc tế. Bạn chỉ có thể sử dụng Nội dung trong phạm vi mà chúng tôi hoặc người cấp phép sử dụng cho phép rõ ràng.

6.2 Nhãn hiệu Beautyfull.

Ngoài ra, nhãn hiệu "Beautyfull", nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng, đồ họa, dấu từ, thiết kế và biểu trưng có trong đó ("Nhãn hiệu"), thuộc sở hữu của Công ty Cổ Phần Beautyfull ,"Beautyfull" và Nhãn hiệu Beautyfull là các nhãn hiệu ở Việt Nam và các vùng tỉnh thành khác mà các ứng dụng đang chờ xử lý hoặc đăng ký đã được cấp. Bạn không có, và sẽ không có được bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào đối với hoặc đối với bất kỳ Dấu hiệu nào. Nhãn hiệu Beautyfull không được sử dụng liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào không phải của Công ty, theo bất kỳ cách nào có khả năng gây nhầm lẫn cho khách hàng hoặc theo bất kỳ cách nào làm mất uy tín của Công ty. Các nhãn hiệu, cho dù trên bất kỳ sản phẩm nào được chào bán trên Trang web hoặc Ứng dụng, hoặc xuất hiện dưới dạng biểu trưng hoặc văn bản trên bất kỳ phần nào của Trang web, không phải là đại diện cho  Công ty Cổ Phần Beautyfull là chủ sở hữu của bất kỳ bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào khác trong các sản phẩm được chào bán trên Trang web hoặc Ứng dụng. Công ty Cổ Phần Beautyfull lấy một số sản phẩm của mình từ các nhà sản xuất và nhà bán buôn bên thứ ba.

6.3 Các quyền được bảo lưu. Nội dung trên Dịch vụ được cung cấp cho bạn như là chỉ dành cho thông tin của bạn và không được tải xuống, sao chép, tái tạo, phân phối, truyền, phát sóng, hiển thị, bán, cấp phép hoặc khai thác cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty hoặc các chủ sở hữu hoặc người cấp phép tương ứng. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng đối với và đối với Nội dung. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng mọi câu hỏi, nhận xét, đề xuất, ý tưởng, phản hồi hoặc thông tin khác về Dịch vụ, do bạn cung cấp cho chúng tôi là không bí mật và sẽ trở thành tài sản duy nhất của Công ty.

Bạn đồng ý không tham gia vào việc sử dụng, sao chép, phân phối hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh từ bất kỳ Nội dung nào khác với nội dung được cho phép rõ ràng ở đây. Bạn đồng ý không phá vỡ, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Trang web hoặc các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Nội dung nào hoặc thực thi các giới hạn đối với việc sử dụng Trang web hoặc Nội dung trong đó.

 

7. LIÊN KẾT VÀ NGUỒN LỰC CỦA BÊN THỨ BA

Trang web và Ứng dụng của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát. Các tham chiếu trên Trang web và Ứng dụng của chúng tôi đến bất kỳ tên, nhãn hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba, hoặc liên kết đến các trang web hoặc thông tin của bên thứ ba, không phải là sự chứng thực, tài trợ hoặc khuyến nghị của bên thứ ba hoặc thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba .

Chúng tôi không kiểm soát, không chịu trách nhiệm và không xác nhận hoặc xác minh nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ phương tiện truyền thông xã hội hoặc ứng dụng di động nào của bên thứ ba nền tảng mà Dịch vụ hoạt động hoặc tương tác với nó. Công ty không chịu trách nhiệm về các hành vi hoặc thiếu sót của bất kỳ nhà điều hành nào của bất kỳ trang web hoặc nền tảng nào như vậy. Việc bạn sử dụng bất kỳ trang web hoặc nền tảng của bên thứ ba nào như vậy đều do bạn tự chịu rủi ro và sẽ chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và chính sách của bên thứ ba đó (bao gồm cả chính sách bảo mật của bên thứ ba). Chúng tôi không đảm bảo hoặc tuyên bố về tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của bất kỳ nội dung nào được đăng trên Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi bởi bất kỳ ai khác ngoài chúng tôi. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên đọc tất cả các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của bên thứ ba.

 

8. CHƯƠNG TRÌNH TIN NHẮN VĂN BẢN

8.1 Đăng ký

Bạn có thể chọn đăng ký chương trình nhắn tin văn bản (SMS) của chúng tôi, nơi bạn sẽ nhận được thông tin tiếp thị từ chúng tôi hoặc nhà cung cấp của chúng tôi. Chọn tham gia có nghĩa là bạn đồng ý nhận các tin nhắn tiếp thị tự động định kỳ trong số điện thoại di động đã đăng ký của bạn.

Điều khoản & Tranh chấp Chung. Sự không giới hạn chương trình nhắn tin văn bản của chúng tôi tuân theo các Điều khoản hoàn chỉnh này, trong đó có các điều khoản chi phối cách giải quyết các khiếu nại giữa bạn và chúng tôi chống lại nhau (xem Phần Tranh chấp Pháp lý bên dưới).

8.2 Chọn Không tham gia.

Bạn có thể chọn không nhận tin nhắn văn bản SMS / MMS bằng cách trả lời STOP hoặc bất kỳ dấu hiệu nào khác do chúng tôi hướng dẫn cho bất kỳ tin nhắn nào bạn nhận được trong chương trình nhắn tin văn bản của chúng tôi, hoặc chỉ nhắn tin STOP hoặc bất kỳ dấu hiệu nào khác do chúng tôi hướng dẫn tới số mà bạn hiện đang đang nhận được tin nhắn văn bản của chúng tôi. Trong cả hai trường hợp, bạn sẽ nhận được một tin nhắn bổ sung xác nhận rằng yêu cầu của bạn đã được xử lý.

8.3 Gói không dây của riêng bạn.

Như mọi khi, cước tin nhắn và dữ liệu có thể áp dụng cho bất kỳ tin nhắn nào được gửi đến và bởi bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về gói văn bản hoặc gói dữ liệu của mình, cách tốt nhất là liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn.

8.4 Nhiệm vụ của bạn đối với số điện thoại của mình.

Bạn tuyên bố rằng bạn là chủ tài khoản hoặc người dùng thông thường đối với số điện thoại di động mà bạn cung cấp khi đăng ký chương trình nhắn tin văn bản của chúng tôi. Nếu bạn thay đổi hoặc hủy kích hoạt số đó, bạn có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi qua Nền tảng Dịch vụ Khách hàng hoặc Trung tâm Bảo mật ngay lập tức. Cả chúng tôi, các nhà cung cấp của chúng tôi và / hoặc bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ di động nào đều không chịu trách nhiệm về các tin nhắn bị chậm trễ hoặc không được gửi. Bạn đồng ý bồi thường đầy đủ cho chúng tôi mọi khiếu nại, chi phí và thiệt hại liên quan đến hoặc gây ra toàn bộ hoặc một phần do bạn không thông báo cho chúng tôi nếu bạn thay đổi số điện thoại của mình, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả các khiếu nại, chi phí và thiệt hại liên quan đến hoặc phát sinh theo bất kỳ và tất cả các luật hiện hành.

8.5 Việc tham gia có thể bị chấm dứt hoặc thay đổi.

Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc chấm dứt việc bạn nhận các tin nhắn tiếp thị tự động từ chúng tôi nếu chúng tôi tin rằng bạn vi phạm các Điều khoản này. Việc bạn nhận được những tin nhắn này cũng có thể bị chấm dứt trong trường hợp dịch vụ điện thoại di động của bạn chấm dứt hoặc mất hiệu lực. Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt, tạm thời hoặc vĩnh viễn, tất cả hoặc bất kỳ phần nào của những thông báo này, có hoặc không có thông báo cho bạn.

9. SỰ KIỆN DƯỚI SỰ KIỂM SOÁT CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự không tuân thủ hoặc chậm trễ nào trong việc tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ nào mà chúng tôi đảm nhận theo Điều khoản hoặc các hợp đồng khác khi gây ra bởi các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi ("Trường hợp bất khả kháng"). Trường hợp bất khả kháng sẽ bao gồm bất kỳ hành động, sự kiện, việc không thực hiện, thiếu sót hoặc tai nạn nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi, bao gồm, trong số những trường hợp khác, những điều sau đây:

- Đình công, bãi khóa hoặc các hình thức phản đối khác.

- Bất ổn dân sự, nổi dậy, xâm lược, tấn công khủng bố hoặc đe dọa khủng bố, chiến tranh (tuyên bố hoặc không) hoặc đe dọa hoặc chuẩn bị cho chiến tranh.

- Cháy, nổ, bão, lũ lụt, động đất, sập đổ, dịch bệnh, đại dịch hoặc bất kỳ thảm họa thiên nhiên nào khác.

- Không có khả năng sử dụng tàu hỏa, tàu thủy, máy bay, phương tiện giao thông cơ giới hoặc các phương tiện giao thông khác, công cộng hay tư nhân.

- Không có khả năng sử dụng hệ thống viễn thông công cộng hoặc tư nhân.

- Các đạo luật, nghị định, luật, quy định hoặc hạn chế của bất kỳ chính phủ hoặc cơ quan công quyền nào.

- Đình công, hỏng hóc hoặc tai nạn trong vận tải hàng hải hoặc đường sông, vận tải bưu điện hoặc bất kỳ loại hình vận tải nào khác.

- Việc đóng cửa biên giới, chính phủ đóng cửa, phong tỏa thương mại, cấm vận, gián đoạn thương mại toàn cầu và tắc nghẽn cảng.

Điều này sẽ được hiểu rằng các nghĩa vụ của chúng tôi xuất phát từ các Điều khoản hoặc các hợp đồng khác bị đình chỉ trong thời gian mà Trường hợp bất khả kháng vẫn có hiệu lực và chúng tôi sẽ được gia hạn khoảng thời gian để thực hiện các nghĩa vụ này trong một khoảng thời gian tương đương với thời gian Trường hợp bất khả kháng kéo dài. Chúng tôi sẽ cung cấp tất cả các nguồn lực hợp lý để chấm dứt Trường hợp bất khả kháng trong phạm vi chúng tôi có thể hoặc để tìm ra giải pháp cho phép chúng tôi thực hiện nghĩa vụ của mình theo Điều khoản bất chấp Trường hợp bất khả kháng.

 

10. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM ĐÃ MUA, HÀNG CHỜ VÀ QUYỀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

10.1 Trách nhiệm của Công ty.

Trừ khi được nêu rõ ràng trong các Điều khoản này, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi liên quan đến bất kỳ sản phẩm nào được mua trên Trang web của chúng tôi sẽ được giới hạn chặt chẽ trong phạm vi giá mua sản phẩm đã nêu. Bất chấp những điều trên, trách nhiệm của chúng tôi sẽ không được miễn trừ cũng như không bị giới hạn trong các trường hợp sau:

trong trường hợp tử vong hoặc tổn hại cá nhân do sơ suất của chúng tôi;

trong trường hợp gian lận hoặc gian dối gian dối; hoặc

trong bất kỳ trường hợp nào mà việc loại trừ, hạn chế hoặc cố gắng loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi là bất hợp pháp hoặc bất hợp pháp.

 

10.2 Miễn trừ trách nhiệm.

Bất kể đoạn trên, và trong phạm vi luật pháp cho phép, và trừ khi các Điều khoản này quy định khác, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với những tổn thất sau đây, bất kể nguồn gốc của chúng là gì:

- mất thu nhập hoặc doanh số bán hàng;

- lỗ hoạt động

- mất lợi nhuận hoặc hợp đồng

- thất thoát các khoản tiết kiệm dự báo

- mất dữ liệu

- mất thời gian kinh doanh hoặc quản lý.

10.3 Bảo hành.

Do tính chất mở của Dịch vụ và khả năng xảy ra lỗi trong việc lưu trữ và truyền tải thông tin kỹ thuật số, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác và bảo mật của thông tin được truyền hoặc thu được bằng các phương tiện của Dịch vụ, trừ khi được chỉ dẫn rõ ràng trên Dịch vụ. Tất cả các mô tả sản phẩm, thông tin và tài liệu hiển thị trên Dịch vụ được cung cấp "nguyên trạng", không có bảo đảm rõ ràng hoặc ngụ ý hoặc các điều kiện giống nhau, ngoại trừ những điều kiện được thiết lập hợp pháp. Theo nghĩa này, vì bạn đang ký hợp đồng với tư cách là người tiêu dùng hoặc người dùng, chúng tôi có nghĩa vụ cung cấp hàng hóa phù hợp với giao dịch hai bên dự định, phù hợp với kỳ vọng hợp lý về mặt thương mại, chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ sự thiếu phù hợp nào tồn tại tại thời gian giao hàng. Điều này được hiểu rằng hàng hóa phù hợp với giao dịch hoặc dự định mua nếu chúng: (i) tuân thủ mô tả do chúng tôi đưa ra và có những phẩm chất mà chúng tôi đã trình bày trong Trang web này; (ii) phù hợp với các mục đích mà hàng hóa loại này thường được sử dụng; và (iii) thể hiện chất lượng và hiệu suất bình thường của hàng hóa cùng loại và có thể được mong đợi một cách hợp lý Trong phạm vi luật pháp cho phép, chúng tôi loại trừ tất cả các bảo đảm và điều kiện (dù rõ ràng hay ngụ ý), ngoại trừ những điều kiện có thể không bị loại trừ một cách hợp pháp.

11. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

XIN VUI LÒNG ĐỌC KỸ ĐIỀU KHOẢN NÀY KỂ NÓ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY ĐỐI VỚI BẠN.

(1) Bằng việc SỬ DỤNG DỊCH VỤ, BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG CHÚNG TÔI ĐANG CUNG CẤP DỊCH VỤ, BAO GỒM TRANG WEB VÀ ỨNG DỤNG, TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG", VÀ "CÓ MỌI ĐỊNH NGHĨA", MÀ KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO , RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý. KHÔNG GIỚI HẠN NHỮNG ĐIỀU ĐÃ NÓI Ở TRÊN VÀ TRONG PHẠM VI ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CÔNG TY TUYÊN BỐ TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC ĐẢM BẢO VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO BAO GỒM BẤT KỲ ĐẢM BẢO HOẶC ĐIỀU KIỆN VỀ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG, KHOẢNG CÁCH, DỊCH VỤ KHÔNG ĐÚNG, HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, KHÔNG GIAN YÊN TĨNH, KHÔNG VI PHẠM VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO NGOÀI KHÓA HỌC KINH DOANH HOẶC SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI.

(2) CHÚNG TÔI KHÔNG HỨA VÀ TỪ CHỐI RÕ RÀNG TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI: (1) SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, THÔNG TIN, LẬP TRÌNH VÀ / HOẶC BẤT KỲ ĐIỀU GÌ NỮA ĐƯỢC BÊN THỨ BA CUNG CẤP CÓ THỂ CHO BẠN QUA DỊCH VỤ; HOẶC (2) CHẤT LƯỢNG HOẶC CÁCH QUẢN LÝ CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO BẠN GẶP PHẢI ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN TỚI VIỆC BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

(3) BẠN ĐỒNG Ý RẰNG TRONG TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN THEO BẤT KỲ LÝ THUYẾT NÀO VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ. KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC BẮT ĐẦU, BẠN ĐỒNG Ý RẰNG, TRONG GIỚI HẠN TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CÔNG TY VÀ CÁC DOANH NGHIỆP LIÊN QUAN CỦA NÓ (BAO GỒM CÁC NHÀ VẬN HÀNH CỦA CÁC TRANG WEB BEAUTYFULL KHÁC) SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHOẢN BẤT CỨ, BẤT CỨ, HẬU QUẢ, HẬU QUẢ NÀO, ĐẶC BIỆT HOẶC HẬU QUẢ , MẤT LỢI NHUẬN, LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP, TÁC HẠI CỦA DOANH NGHIỆP HOẶC MẤT DỮ LIỆU (NGAY CẢ NẾU CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐƯỢC) PHÁT SINH NGOÀI HOẶC BẤT KỲ CÁCH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẠN SỬ DỤNG, HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

(4) BIỆN PHÁP DUY NHẤT CỦA BẠN ĐỐI VỚI SỰ KHÔNG HÀI LÒNG VỚI DỊCH VỤ LÀ NGỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGAY LẬP TỨC.

 

MỘT QUYỀN THỰC THI PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN VỀ SỰ BẢO HÀNH MẶC ĐỊNH HOẶC LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC LOẠI THIỆT HẠI. DO ĐÓ, CÁC HẠN CHẾ VÀ NGOẠI LỆ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẠN HOÀN TOÀN HOẶC MỘT PHẦN.

 

12. TRANH CHẤP VÀ GIÀN XẾP PHÁP LUẬT

Thỏa thuận này và bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào (bao gồm cả tranh chấp hoặc khiếu nại ngoài hợp đồng) phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận hoặc chủ đề hoặc sự hình thành của nó hoặc việc sử dụng Dịch vụ sẽ chịu sự điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Việt Nam mà không liên quan đến xung đột của các quy định pháp luật.

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này và việc sử dụng Dịch vụ, bao gồm bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến sự tồn tại, hiệu lực hoặc chấm dứt của nó, sẽ được chuyển đến và giải quyết cuối cùng bởi sự phân xử do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore quản lý theo Trọng tài Các quy tắc của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore vào thời điểm hiện tại có hiệu lực, quy tắc nào được coi là được đưa vào tham chiếu trong điều khoản này. Trụ sở của trọng tài sẽ là Việt Nam. Tòa án sẽ bao gồm một trọng tài viên. Ngôn ngữ của trọng tài sẽ là tiếng Anh.

Không có nội dung nào trong Điều khoản này sẽ ảnh hưởng đến các quyền theo luật định mà bạn với tư cách là người tiêu dùng, như được công nhận trong bất kỳ luật hiện hành nào trong lĩnh vực này.

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sau - Nó có thể ảnh hưởng đáng kể đến các quyền hợp pháp của bạn, bao gồm cả quyền nộp đơn kiện của bạn

12.1 Giải quyết tranh chấp ban đầu.

Chúng tôi sử dụng email Beautyfulls.com để giải quyết bất kỳ điều thắc mắc nào mà bạn có liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của bạn. Hầu hết các điều thắc mắc có thể nhanh chóng được giải quyết theo cách này. Mỗi người trong số bạn và chúng tôi đều nỗ lực để giải quyết mọi tranh chấp, khiếu nại, câu hỏi hoặc bất đồng trực tiếp thông qua tham vấn và thương lượng thiện chí một cách nhanh nhất, đây sẽ là điều kiện tiên quyết để một trong hai bên khởi kiện hoặc phân xử.

12.2 Từ bỏ các hành động tập thể hoặc hợp nhất.

Tất cả các khiếu nại và tranh chấp phải được phân xử hoặc kiện tụng trên cơ sở cá nhân chứ không phải trên cơ sở tập thể. Các khiếu nại của nhiều khách hàng hoặc người dùng không thể được phân xử hoặc kiện tụng cùng hoặc hợp nhất với các khiếu nại của bất kỳ khách hàng hoặc người dùng nào khác

 

13. ĐIỀU KHOẢN PHÁP LÝ

13.1 Chuyển nhượng.

Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng Thỏa thuận này (hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của bạn theo Thỏa thuận này) mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản. Mọi cố gắng chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng mà không tuân thủ những điều đã nói ở trên sẽ bị vô hiệu. Chúng tôi có thể tự do chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng Thỏa thuận này. Thỏa thuận này có hiệu lực với lợi ích và ràng buộc các bên và người đại diện hợp pháp, người kế thừa và người được chuyển nhượng tương ứng của họ.

 

13.2 Toàn bộ Thỏa thuận; Không từ bỏ.

Các Điều khoản này, cùng với Chính sách Quyền riêng tư & Cookie của chúng tôi, và bất kỳ thông báo pháp lý nào khác được công khai trên Trang web hoặc Ứng dụng, sẽ hợp thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi liên quan đến Dịch vụ và thay thế tất cả các điều khoản, thỏa thuận, thảo luận và văn bản trước đó liên quan đến Dịch vụ . Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản được phát hiện là không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại của Điều khoản, điều này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. hoặc tiếp tục từ bỏ điều khoản đó hoặc bất kỳ điều khoản nào khác. Việc chúng tôi không khẳng định bất kỳ quyền hoặc quy định nào theo Điều khoản sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc quy định đó.

 

13.3 Bồi thường.

Bạn đồng ý nhượng lại, bồi thường và bảo vệ Công ty và bất kỳ công ty con, chi nhánh, công ty liên quan, nhà cung cấp, người cấp phép và đối tác nào cũng như các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý và đại diện của mỗi người khỏi tất cả các khiếu nại và chi phí của bên thứ ba (bao gồm cả những chi phí cho người được uỷ quyền) phát sinh từ hoặc liên quan đến: (1) việc bạn sử dụng Dịch vụ; (2) hành vi hoặc tương tác của bạn với những người dùng Dịch vụ khác; (3) bạn vi phạm các Điều khoản này. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay lập tức về bất kỳ khiếu nại nào như vậy và sẽ cung cấp cho bạn (chi phí do bạn bỏ rra) sự hỗ trợ nhất định trong việc bảo vệ khiếu nại. Bạn sẽ cho phép chúng tôi tham gia bào chữa và sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào như vậy mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Chúng tôi duy trì quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận việc bảo vệ độc quyền cho bất kỳ vấn đề nào khác mà bạn phải bồi thường. Trong trường hợp đó, bạn sẽ không có nghĩa vụ bảo vệ chúng tôi trong vấn đề đó.

13.4 Phiên dịch.

Khi hiểu hoặc giải thích các Điều khoản, các tiêu đề chỉ mang tính chất thuận tiện và không được xem xét.

13.5 Luật áp dụng. Nếu bạn là cư dân của Việt Nam, bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, Trang web và các hợp đồng mua sản phẩm thông qua Trang web nói trên sẽ chịu sự điều chỉnh của luật và quy định của Việt Nam.

14. VI PHẠM BẢN QUYỀN

Khi chúng ta yêu cầu người khác tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của chúng ta, chúng ta tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin rằng tài liệu được đặt trên hoặc được liên kết bởi Công ty vi phạm bản quyền của bạn, bạn được khuyến khích gửi thông báo yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền cho chúng tôi. Để làm như vậy, vui lòng gửi email tới Beautyfulls.com.

Thông báo của bạn về hành vi vi phạm phải bao gồm những nội dung sau:

- xác định tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm cùng với bất kỳ đăng ký bản quyền nào;

- xác định tài liệu hoặc liên kết trên Dịch vụ của chúng tôi mà bạn cho là vi phạm tác phẩm có bản quyền của bạn;

- cung cấp tên pháp lý đầy đủ, công ty liên kết, địa chỉ gửi thư, số điện thoại và địa chỉ email của bạn; và

- đưa vào nội dung thông báo của bạn tuyên bố sau, kèm theo chữ ký điện tử hoặc chữ ký thực của bạn: "Tôi xin tuyên bố rằng thông tin trong Thông báo này là chính xác và nếu khai man sẽ bị trừng phạt rằng tôi là chủ sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện cho của, chủ sở hữu, bản quyền hoặc độc quyền theo bản quyền bị cáo buộc là vi phạm. "

Chúng tôi sẽ phản hồi tất cả các thông báo như vậy, bao gồm cả khi được yêu cầu hoặc thích hợp bằng cách xóa tài liệu vi phạm hoặc vô hiệu hóa tất cả các liên kết đến tài liệu vi phạm. Theo chính sách riêng của chúng tôi, chúng tôi có thể tùy ý chấm dứt quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của khách truy cập nếu trong những trường hợp thích hợp, khách truy cập được xác định là người tái vi phạm bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của Công ty hoặc của những người khác. Trong trường hợp chấm dứt đó, chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ hoàn lại bất kỳ khoản tiền nào đã trả trước đó cho chúng tôi.

15. CHUYỂN NHƯỢNG KINH DOANH

Nếu Công ty hoặc về cơ bản là tất cả tài sản của Công ty, đã được mua lại hoặc trong trường hợp không chắc chắn rằng Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ngừng kinh doanh hoặc phá sản, thông tin người dùng sẽ là một trong những tài sản được chuyển nhượng hoặc mua lại bởi một bên thứ ba. Bạn xác nhận rằng việc chuyển giao như vậy có thể xảy ra và bất kỳ người mua lại Công ty nào cũng có thể tiếp tục sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tương tự mà chúng tôi đã nhận được sự đồng ý của bạn trước đó. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Chính sách Bảo mật & Cookie của chúng tôi.

16. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Chúng tôi hoan nghênh các câu hỏi và nhận xét của bạn về các vấn đề bảo mật của chúng tôi hoặc các Điều khoản này. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào qua email tại Beautyfulls.com hoặc thông qua nền tảng chăm sóc khách hàng của chúng tôi.

Hỗ trợ trực tuyến