cash-on-delivery
LọcLọc
Sàng Lọc Đóng

Thương hiệu

Màu

Màu đỏ rượuMàu đỏ nâuMàu đỏ gạchMàu đỏ đấtMàu đỏ camMàu nâu socolaMàu tím mậnMàu BerryMàu đỏ thuầnMàu cam đỏMàu tím nudeMàu nâu đỏMàu nudeMàu hồng đỏMàu cam hồngMàu tím hồngMàu tím violetMàu hồng phấnMàu nâu tâyMàu trà sữa đàoMàu hồng khôMàu cam đấtMàu đỏ mậnMàu hồng dâuMàu hồng neonMàu hồng tímMàu hồng cánh senMàu cam cháyMàu hồng nâuMàu hồng đấtMàu hồng nudeMàu cam nudeMàu hồng mậnMàu hồng đàoMàu cam san hôMàu cam đàoMàu đỏ san hôMàu hồng san hôMàu đỏ tươiMàu đỏ rubyMàu hồng camMàu đỏ lạnhMàu đỏ hồngMàu nâu hồng đàoMàu hồng đào đấtMàu hồng đất ánh tímMàu tím đậmMàu hồng nude đấtMàu hồng gỗMàu nâu đất nudeMàu hồng roseMàu đỏ nâu gạchMàu be nudeMàu hồng nâu nudeMàu đỏ cà chuaMàu hồng cam nudeMàu hồng rosyMàu đen berryMàu nâu trà sữaÁnh nhũ vàngMàu tím dâuMàu đỏ lá phongMàu hồng BeigeMàu đỏ hạt dẻMàu hồng anh đàoMàu nâu hoa càMàu cam đào đấtMàu hồng đất tímMàu tím hồng trầmMàu hồng cam san hôMàu hồng tím nudeMàu cam đào san hôMàu đỏ tươi ánh camMàu tím tâyMàu cam đất nudeMàu hồng đào nudeMàu nâu đỏ tíaMàu nâu đậmMàu cam nâu tâyMàu đỏ burgundyMàu xám đenMàu cam mật ongMàu hồng hoaMàu đỏ ánh kim Màu Cam NgọtMàu đỏ hồng cherryMàu cam hồng sữaMàu gạch nudeMàu CamMàu Nude SángMàu Hồng BerryMàu nâu hạt dẻMàu Cam Hồng NudeMàu cánh hồng khôKhông màuMàu hồng đất nudeMàu cam đỏ đấtMàu cam vỏ quýtMàu tím thuầnMàu cam cổ điểnMàu cam bí ngôMàu beige gừngMàu san hô beMàu nâu cà phêMàu đỏ nhẹMàu san hô ánh nâuMàu hồng nude MLBBMàu hồng khóiMàu đỏ hồng lạnhMàu đỏ hồng san hôMàu nâu trầmMàu hồng sángMàu hồng hoa càMàu đỏ cam san hôMàu nâu mậnMàu hồng gạchMàu hồng nâu đấtMàu cam đỏ nâuMàu hồng trà sữaMàu nâu caramelMàu nâu san hôMàu đỏ ớtMàu đỏ thẫmMàu đỏ cam gạchMàu đỏ nâu cherryMàu hồng đào san hôMàu nâu đàoMàu đỏ anh đàoMàu nâu cháyMàu hồng cam đàoMàu nude san hôMàu nude hồngMàu nude camMàu đỏ hồng trầmMàu đỏ nâu đấtMàu đỏ đất nudeMàu cam đào nudeMàu đỏ hoa tràMàu đỏ cam đấtMàu đỏ cam cháyMàu hồng babyMàu đỏ trầmMàu nâu gạchMàu cam nâuMàu cam nâu đấtMàu đỏ nâu trầmMàu đỏ berryMàu Đỏ MarsalaMàu hồng tím đấtMàu nâu đỏ trầmMàu nâu camMàu san hô trầmMàu đỏ cam đàoMàu đỏ mứt camMàu đỏ dâuMàu hồng phớt Màu đỏ nhungMàu hồng cẩm quỳMàu đỏ cherryMàu hồng việt quấtMàu đỏ hồng đấtMàu đỏ booc đôMàu san hôMàu nâu lạnhMàu hồng trầmMàu cam cháy ánh đỏMàu cam tươiMàu tímMàu hồngMàu hồng tự nhiênMàu cam sữaMàu cam gạchMàu tím hoa càMàu hồng lạnhMàu cam neonMàu hồng cánh hoaMàu cam hồng đấtMàu hồng fuchsiaMàu tím lạnhMàu nâu đấtMàu nâu cam đấtMàu hồng cam đấtMàu hồng sữaMàu tím nhoMàu nâu nudeMàu đỏ cổ điểnMàu đỏ đậmMàu đenMàu nâu ấmMàu hồng tươi
Màu
Màu đỏ rượuMàu đỏ nâuMàu đỏ gạchMàu đỏ đấtMàu đỏ camMàu nâu socolaMàu tím mậnMàu BerryMàu đỏ thuầnMàu cam đỏMàu tím nudeMàu nâu đỏMàu nudeMàu hồng đỏMàu cam hồngMàu tím hồngMàu tím violetMàu hồng phấnMàu nâu tâyMàu trà sữa đàoMàu hồng khôMàu cam đấtMàu đỏ mậnMàu hồng dâuMàu hồng neonMàu hồng tímMàu hồng cánh senMàu cam cháyMàu hồng nâuMàu hồng đấtMàu hồng nudeMàu cam nudeMàu hồng mậnMàu hồng đàoMàu cam san hôMàu cam đàoMàu đỏ san hôMàu hồng san hôMàu đỏ tươiMàu đỏ rubyMàu hồng camMàu đỏ lạnhMàu đỏ hồngMàu nâu hồng đàoMàu hồng đào đấtMàu hồng đất ánh tímMàu tím đậmMàu hồng nude đấtMàu hồng gỗMàu nâu đất nudeMàu hồng roseMàu đỏ nâu gạchMàu be nudeMàu hồng nâu nudeMàu đỏ cà chuaMàu hồng cam nudeMàu hồng rosyMàu đen berryMàu nâu trà sữaÁnh nhũ vàngMàu tím dâuMàu đỏ lá phongMàu hồng BeigeMàu đỏ hạt dẻMàu hồng anh đàoMàu nâu hoa càMàu cam đào đấtMàu hồng đất tímMàu tím hồng trầmMàu hồng cam san hôMàu hồng tím nudeMàu cam đào san hôMàu đỏ tươi ánh camMàu tím tâyMàu cam đất nudeMàu hồng đào nudeMàu nâu đỏ tíaMàu nâu đậmMàu cam nâu tâyMàu đỏ burgundyMàu xám đenMàu cam mật ongMàu hồng hoaMàu đỏ ánh kim Màu Cam NgọtMàu đỏ hồng cherryMàu cam hồng sữaMàu gạch nudeMàu CamMàu Nude SángMàu Hồng BerryMàu nâu hạt dẻMàu Cam Hồng NudeMàu cánh hồng khôKhông màuMàu hồng đất nudeMàu cam đỏ đấtMàu cam vỏ quýtMàu tím thuầnMàu cam cổ điểnMàu cam bí ngôMàu beige gừngMàu san hô beMàu nâu cà phêMàu đỏ nhẹMàu san hô ánh nâuMàu hồng nude MLBBMàu hồng khóiMàu đỏ hồng lạnhMàu đỏ hồng san hôMàu nâu trầmMàu hồng sángMàu hồng hoa càMàu đỏ cam san hôMàu nâu mậnMàu hồng gạchMàu hồng nâu đấtMàu cam đỏ nâuMàu hồng trà sữaMàu nâu caramelMàu nâu san hôMàu đỏ ớtMàu đỏ thẫmMàu đỏ cam gạchMàu đỏ nâu cherryMàu hồng đào san hôMàu nâu đàoMàu đỏ anh đàoMàu nâu cháyMàu hồng cam đàoMàu nude san hôMàu nude hồngMàu nude camMàu đỏ hồng trầmMàu đỏ nâu đấtMàu đỏ đất nudeMàu cam đào nudeMàu đỏ hoa tràMàu đỏ cam đấtMàu đỏ cam cháyMàu hồng babyMàu đỏ trầmMàu nâu gạchMàu cam nâuMàu cam nâu đấtMàu đỏ nâu trầmMàu đỏ berryMàu Đỏ MarsalaMàu hồng tím đấtMàu nâu đỏ trầmMàu nâu camMàu san hô trầmMàu đỏ cam đàoMàu đỏ mứt camMàu đỏ dâuMàu hồng phớt Màu đỏ nhungMàu hồng cẩm quỳMàu đỏ cherryMàu hồng việt quấtMàu đỏ hồng đấtMàu đỏ booc đôMàu san hôMàu nâu lạnhMàu hồng trầmMàu cam cháy ánh đỏMàu cam tươiMàu tímMàu hồngMàu hồng tự nhiênMàu cam sữaMàu cam gạchMàu tím hoa càMàu hồng lạnhMàu cam neonMàu hồng cánh hoaMàu cam hồng đấtMàu hồng fuchsiaMàu tím lạnhMàu nâu đấtMàu nâu cam đất Màu hồng cam đấtMàu hồng sữaMàu tím nhoMàu nâu nudeMàu đỏ cổ điểnMàu đỏ đậmMàu đenMàu nâu ấmMàu hồng tươi
0Son
Son Bbia Kem 02 Innocence Sonnet Blur Tint Màu Đỏ Nhẹ
Son Bbia Kem 02 Innocence Sonnet Blur Tint Màu Đỏ Nhẹ
199,000₫250,000₫
Không đánh giá
Son MAC 316 Devoted To Chili Màu Đỏ Gạch
Son MAC 316 Devoted To Chili Màu Đỏ Gạch
580,000₫710,000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son MAC Mangrove 639 Đỏ Cam – Son MAC Matte
Son MAC Mangrove 639 Đỏ Cam – Son MAC Matte
480,000₫650.000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son 3CE Màu Cam San Hô Icing Coral Velvet Lip Tint
Son 3CE Màu Cam San Hô Icing Coral Velvet Lip Tint
299,000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son MAC 701 All Fired Up Màu Đỏ Hồng
Son MAC 701 All Fired Up Màu Đỏ Hồng
480,000₫650.000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son MAC Down To An Art 649 Hồng Đào Nude – Son MAC Matte
Son MAC Down To An Art 649 Hồng Đào Nude – Son MAC Matte
480,000₫650.000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son Kem MAC 992 Resort Season Màu Cam Neon
Son Kem MAC 992 Resort Season Màu Cam Neon
650.000₫830.000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son MAC Tropic Tonic 628 Hồng Cam – Son MAC Matte
Son MAC Tropic Tonic 628 Hồng Cam – Son MAC Matte
480,000₫650.000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son MAC 926 Dubonnet Buzz Màu Đỏ Gạch
Son MAC 926 Dubonnet Buzz Màu Đỏ Gạch
580,000₫710,000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son Kem MAC 988 A Little Tamed Màu Hồng Cánh Hoa
Son Kem MAC 988 A Little Tamed Màu Hồng Cánh Hoa
650.000₫830.000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son MAC 990 More The Mehr-ier Màu Hồng Đất Dạng Kem
Son MAC 990 More The Mehr-ier Màu Hồng Đất Dạng Kem
650.000₫830.000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son Hermes 48 Rose Boise Màu Hồng Đất
Son Hermes 48 Rose Boise Màu Hồng Đất
1,750,000₫1,990,000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son Black Rouge LV02 Piquant Mara Mara Hot Water Tint Màu Hồng Vỏ Đỗ
Son Black Rouge LV02 Piquant Mara Mara Hot Water Tint Màu Hồng Vỏ Đỗ
238,000₫298,000₫
Không đánh giá
Son Black Rouge LV00 Mild Mara Mara Hot Water Tint Màu Cam Ánh Vàng
Son MAC 991 Devoted To Chili Màu Đỏ Gạch Dạng Kem
Son MAC 991 Devoted To Chili Màu Đỏ Gạch Dạng Kem
650.000₫830.000₫
2 đánh giá
2 nhận xét
Son Bbia 10 Adieu Moment Blur Tint Màu Đỏ Hồng Lạnh
Son Bbia 10 Adieu Moment Blur Tint Màu Đỏ Hồng Lạnh
199,000₫250,000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son Bbia Màu 25 Final Note Đỏ Nâu Đất - Last Velvet Lip Tint
Son MAC 702 Dangerous Màu Đỏ Cam
Son MAC 702 Dangerous Màu Đỏ Cam
480,000₫650.000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son MAC 707 Ruby Woo Màu Đỏ Ruby
Son MAC 707 Ruby Woo Màu Đỏ Ruby
480,000₫650.000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son dưỡng Dior 004 Coral Màu Cam San Hô
Son dưỡng Dior 004 Coral Màu Cam San Hô
850,000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son Dior 888 Strong Matte Màu Đỏ Cam
Son Dior 888 Strong Matte Màu Đỏ Cam
850,000₫1.100.000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son dưỡng Dior 001 Pink Màu Hồng Trong Veo
Son dưỡng Dior 001 Pink Màu Hồng Trong Veo
850,000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son Gucci 505 Janet Rust Màu Đỏ Đất
Son Gucci 505 Janet Rust Màu Đỏ Đất
990,000₫1,150,000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son Shu Uemura M OR 570 Màu Đỏ Cam
Son Shu Uemura M OR 570 Màu Đỏ Cam
649,000₫650.000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son Kem MAC 997 Over The Taupe Màu Nâu Tây
Son Kem MAC 997 Over The Taupe Màu Nâu Tây
650.000₫830.000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son MAC Chili 602 Đỏ Gạch – Son MAC Matte
Son MAC Chili 602 Đỏ Gạch – Son MAC Matte
480,000₫650.000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son MAC 989 Mull It Over Màu Cam Hồng Đất Dạng Kem
Son MAC 989 Mull It Over Màu Cam Hồng Đất Dạng Kem
650.000₫830.000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son Black Rouge DL06 Woody Layer Double Layer Over Velvet Màu Đỏ Nâu
Son MAC 931 Teddy 2.0 Màu Hồng Nâu
Son MAC 931 Teddy 2.0 Màu Hồng Nâu
580,000₫710,000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son Tom Ford 08 Velvet Cherry Màu Đỏ Rượu
Son Tom Ford 08 Velvet Cherry Màu Đỏ Rượu
1.250.000₫1.350.000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son Tom Ford 06 Flame Màu Đỏ Cam
Son Tom Ford 06 Flame Màu Đỏ Cam
1.250.000₫1.350.000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son Kem MAC 987 M-A-C Smash Màu Đỏ Tươi
Son Kem MAC 987 M-A-C Smash Màu Đỏ Tươi
650.000₫830.000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son 3CE Taupe Velvet Lip Tint Màu Đỏ Nâu
Son 3CE Taupe Velvet Lip Tint Màu Đỏ Nâu
299,000₫
2 đánh giá
2 nhận xét
Son Dior Velvet 720 Icóne Màu Hồng Nâu
Son Dior Velvet 720 Icóne Màu Hồng Nâu
950,000₫1.100.000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son 3CE Stay Away Blurring Liquid Lip Màu Cam Nâu
Son 3CE Stay Away Blurring Liquid Lip Màu Cam Nâu
299,000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son MAC 705 Flat Out Fabulous Màu Hồng Tím
Son MAC 705 Flat Out Fabulous Màu Hồng Tím
480,000₫650.000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son Black Rouge Double Layer Over Velvet
Son Black Rouge Double Layer Over Velvet
Từ 318,000₫
1 đánh giá
1 nhận xét

Vẻ đẹp của người phụ nữ đâu chỉ xuất phát từ gò má hồng, đôi mắt mọng nước, to tròn cong vút. Vẻ đẹp của phái nữ còn xuất phát từ đôi môi được điểm xuyến những nét vẽ sắc màu. Nếu nàng sinh ra đã sở hữu một đôi môi căng mọng, hồng hào tự nhiên và một khuôn mặt tuyệt phẩm thì thật là một điều đáng ngưỡng mộ. Nhưng ở đời mấy ai được hoàn hảo như thế. Chính vì thế, việc mỹ phẩm ra đời chính là để các nàng "kém may mắn" chẳng thể sở hữu được vẻ đẹp tự nhiên tuyệt phẩm cũng có thể "tự họa" để nâng cấp giá trị nhan sắc của bản thân. Dù nàng có không khéo tay đến đâu thì chỉ cần có được một cây Son của riêng mình, nàng đã có ngay một thứ "vũ khí sắc bén" nhưng lại đầy ngọt ngào.

Từ thời xa xưa còn lâu hơn thời của các bà các mẹ, người phụ nữ đã biết dùng nhiều cách khác nhau để làm hồng đôi môi. Tuy nhiên cách này thì chẳng thể nào có được những sắc son thật "bùng cháy" hay chưa đủ "nồng nhiệt". Ngày nay với sự phát triển kinh khủng của nền công nghiệp mỹ phẩm, các nàng sẽ có hàng nghìn lựa chọn về màu son, loại son rồi chất lượng, mẫu mã có thể khiến nàng "hoa mắt chóng mặt". Từ những dòng son đến từ những thương hiệu cao cấp "đắt xắt ra miếng" như son Christian Loubotin, son Tom Ford, son Hermes, ...  Đến những dòng son "vừa túi tiền" hơn như son MAC, son Dior, .....Hay như những cô sinh viên chẳng đủ túi tiền rinh những em son đắt tiền thì lại cực thích những mẫu son "xinh xắn" từ những thương hiệu bình dân với mức giá "mềm" hơn rất nhiều. Như son Black Rouge, son Romand, son 3CE, ... Rồi tới dạng son thì có cả son dưỡng, son lì, son thỏi, son kem, .... Các nàng có quá nhiều sự lựa chọn tuyệt vời hơn so với trước kia.

Dù thoa son chỉ là bước makeup đơn giản nhưng các nàng cũng cần dành nhiều sự quan tâm chăm sóc cho làn da môi bằng cách sử dụng những sản phẩm chính hãng tốt nhất. Việc lựa chọn những cây son tốt cũng có thể khiến các nàng đau đầu bởi có quá nhiều sự lựa chọn. Bạn có thể la chọn Beautyfulls.com là nơi gửi gắm niềm tin vào sự nghiệp nâng tầm nhan sắc của mình. Tại đây không chỉ bạn sẽ nhận được những sản phẩm chất lượng, mức giá ưu đãi và những sự tư vấn nhiệt tình sẽ giúp bạn đỡ "chóng mặt" trong quá trình lựa chọn cây son của đời mình.

Hỗ trợ trực tuyến