cash-on-delivery

Quy định điểm thưởng

Quy định điểm thưởng

- Điểm khuyến mại: Điểm khuyến mại có thể kiếm được và lưu trữ trong "Tài sản của tôi" bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi được cung cấp trên trang web địa phương, ứng dụng hoặc tài khoản mạng xã hội của bạn và mua hàng theo các quy định cụ thể có sẵn trong Điểm thưởng. Điểm Khuyến mại do Công ty toàn quyền quyết định; chúng có thể hết hạn và bị hủy bỏ bởi Công ty. Điểm khuyến mại chỉ có thể được đổi trên trang web mà chúng đã được cấp (ví dụ: nếu điểm khuyến mại đã được cấp trên trang Beautyfulls.com, thì chúng chỉ có thể được đổi trên trang web đó). Điểm Khuyến mại không được quy đổi thành tiền mặt hoặc trả lại qua PayPal hoặc Thẻ Ghi nợ / Tín dụng được sử dụng để thực hiện giao dịch mua ban đầu.
Hỗ trợ trực tuyến