cash-on-delivery
LọcLọc
Sàng Lọc Đóng

Thương hiệu

Màu

Màu đỏ rượuMàu đỏ nâuMàu đỏ gạchMàu đỏ đấtMàu đỏ camMàu nâu socolaMàu tím mậnMàu BerryMàu đỏ thuầnMàu cam đỏMàu tím nudeMàu nâu đỏMàu nudeMàu hồng đỏMàu cam hồngMàu tím hồngMàu tím violetMàu hồng phấnMàu nâu tâyMàu trà sữa đàoMàu hồng khôMàu cam đấtMàu đỏ mậnMàu hồng dâuMàu hồng neonMàu hồng tímMàu hồng cánh senMàu cam cháyMàu hồng nâuMàu hồng đấtMàu hồng nudeMàu cam nudeMàu hồng mậnMàu hồng đàoMàu cam san hôMàu cam đàoMàu đỏ san hôMàu hồng san hôMàu đỏ tươiMàu đỏ rubyMàu hồng camMàu đỏ lạnhMàu đỏ hồngMàu nâu hồng đàoMàu hồng đào đấtMàu hồng đất ánh tímMàu tím đậmMàu hồng nude đấtMàu hồng gỗMàu nâu đất nudeMàu hồng roseMàu đỏ nâu gạchMàu be nudeMàu hồng nâu nudeMàu đỏ cà chuaMàu hồng cam nudeMàu hồng rosyMàu đen berryMàu nâu trà sữaÁnh nhũ vàngMàu tím dâuMàu đỏ lá phongMàu hồng BeigeMàu đỏ hạt dẻMàu hồng anh đàoMàu nâu hoa càMàu cam đào đấtMàu hồng đất tímMàu tím hồng trầmMàu hồng cam san hôMàu hồng tím nudeMàu cam đào san hôMàu đỏ tươi ánh camMàu tím tâyMàu cam đất nudeMàu hồng đào nudeMàu nâu đỏ tíaMàu nâu đậmMàu cam nâu tâyMàu đỏ burgundyMàu xám đenMàu cam mật ongMàu hồng hoaMàu đỏ ánh kim Màu Cam NgọtMàu đỏ hồng cherryMàu cam hồng sữaMàu gạch nudeMàu CamMàu Nude SángMàu Hồng BerryMàu nâu hạt dẻMàu Cam Hồng NudeMàu cánh hồng khôKhông màuMàu hồng đất nudeMàu cam đỏ đấtMàu cam vỏ quýtMàu tím thuầnMàu cam cổ điểnMàu cam bí ngôMàu beige gừngMàu san hô beMàu nâu cà phêMàu đỏ nhẹMàu san hô ánh nâuMàu hồng nude MLBBMàu hồng khóiMàu đỏ hồng lạnhMàu đỏ hồng san hôMàu nâu trầmMàu hồng sángMàu hồng hoa càMàu đỏ cam san hôMàu nâu mậnMàu hồng gạchMàu hồng nâu đấtMàu cam đỏ nâuMàu hồng trà sữaMàu nâu caramelMàu nâu san hôMàu đỏ ớtMàu đỏ thẫmMàu đỏ cam gạchMàu đỏ nâu cherryMàu hồng đào san hôMàu nâu đàoMàu đỏ anh đàoMàu nâu cháyMàu hồng cam đàoMàu nude san hôMàu nude hồngMàu nude camMàu đỏ hồng trầmMàu đỏ nâu đấtMàu đỏ đất nudeMàu cam đào nudeMàu đỏ hoa tràMàu đỏ cam đấtMàu đỏ cam cháyMàu hồng babyMàu đỏ trầmMàu nâu gạchMàu cam nâuMàu cam nâu đấtMàu đỏ nâu trầmMàu đỏ berryMàu Đỏ MarsalaMàu hồng tím đấtMàu nâu đỏ trầmMàu nâu camMàu san hô trầmMàu đỏ cam đàoMàu đỏ mứt camMàu đỏ dâuMàu hồng phớt Màu đỏ nhungMàu hồng cẩm quỳMàu đỏ cherryMàu hồng việt quấtMàu đỏ hồng đấtMàu đỏ booc đôMàu san hôMàu nâu lạnhMàu hồng trầmMàu cam cháy ánh đỏMàu cam tươiMàu tímMàu hồngMàu hồng tự nhiênMàu cam sữaMàu cam gạchMàu tím hoa càMàu hồng lạnhMàu cam neonMàu hồng cánh hoaMàu cam hồng đấtMàu hồng fuchsiaMàu tím lạnh Màu nâu đấtMàu nâu cam đấtMàu hồng cam đấtMàu hồng sữaMàu tím nhoMàu nâu nudeMàu đỏ cổ điểnMàu đỏ đậmMàu đenMàu nâu ấmMàu hồng tươi
Màu
Màu đỏ rượuMàu đỏ nâuMàu đỏ gạchMàu đỏ đấtMàu đỏ camMàu nâu socolaMàu tím mậnMàu BerryMàu đỏ thuầnMàu cam đỏMàu tím nudeMàu nâu đỏMàu nudeMàu hồng đỏMàu cam hồngMàu tím hồngMàu tím violetMàu hồng phấnMàu nâu tâyMàu trà sữa đàoMàu hồng khôMàu cam đấtMàu đỏ mậnMàu hồng dâuMàu hồng neonMàu hồng tímMàu hồng cánh senMàu cam cháyMàu hồng nâuMàu hồng đấtMàu hồng nudeMàu cam nudeMàu hồng mậnMàu hồng đàoMàu cam san hôMàu cam đàoMàu đỏ san hôMàu hồng san hôMàu đỏ tươiMàu đỏ rubyMàu hồng camMàu đỏ lạnhMàu đỏ hồngMàu nâu hồng đàoMàu hồng đào đấtMàu hồng đất ánh tímMàu tím đậmMàu hồng nude đấtMàu hồng gỗMàu nâu đất nudeMàu hồng roseMàu đỏ nâu gạchMàu be nudeMàu hồng nâu nudeMàu đỏ cà chuaMàu hồng cam nudeMàu hồng rosyMàu đen berryMàu nâu trà sữaÁnh nhũ vàngMàu tím dâuMàu đỏ lá phongMàu hồng BeigeMàu đỏ hạt dẻMàu hồng anh đàoMàu nâu hoa càMàu cam đào đấtMàu hồng đất tímMàu tím hồng trầmMàu hồng cam san hôMàu hồng tím nudeMàu cam đào san hôMàu đỏ tươi ánh camMàu tím tâyMàu cam đất nudeMàu hồng đào nudeMàu nâu đỏ tíaMàu nâu đậmMàu cam nâu tâyMàu đỏ burgundyMàu xám đenMàu cam mật ongMàu hồng hoaMàu đỏ ánh kim Màu Cam NgọtMàu đỏ hồng cherryMàu cam hồng sữaMàu gạch nudeMàu CamMàu Nude SángMàu Hồng BerryMàu nâu hạt dẻMàu Cam Hồng NudeMàu cánh hồng khôKhông màuMàu hồng đất nudeMàu cam đỏ đấtMàu cam vỏ quýtMàu tím thuầnMàu cam cổ điểnMàu cam bí ngôMàu beige gừngMàu san hô beMàu nâu cà phêMàu đỏ nhẹMàu san hô ánh nâuMàu hồng nude MLBBMàu hồng khóiMàu đỏ hồng lạnhMàu đỏ hồng san hôMàu nâu trầmMàu hồng sángMàu hồng hoa càMàu đỏ cam san hôMàu nâu mậnMàu hồng gạchMàu hồng nâu đấtMàu cam đỏ nâuMàu hồng trà sữaMàu nâu caramelMàu nâu san hôMàu đỏ ớtMàu đỏ thẫmMàu đỏ cam gạchMàu đỏ nâu cherryMàu hồng đào san hôMàu nâu đàoMàu đỏ anh đàoMàu nâu cháyMàu hồng cam đàoMàu nude san hôMàu nude hồngMàu nude camMàu đỏ hồng trầmMàu đỏ nâu đấtMàu đỏ đất nudeMàu cam đào nudeMàu đỏ hoa tràMàu đỏ cam đấtMàu đỏ cam cháyMàu hồng babyMàu đỏ trầmMàu nâu gạchMàu cam nâuMàu cam nâu đấtMàu đỏ nâu trầmMàu đỏ berryMàu Đỏ MarsalaMàu hồng tím đấtMàu nâu đỏ trầmMàu nâu camMàu san hô trầmMàu đỏ cam đàoMàu đỏ mứt camMàu đỏ dâuMàu hồng phớt Màu đỏ nhungMàu hồng cẩm quỳMàu đỏ cherryMàu hồng việt quấtMàu đỏ hồng đấtMàu đỏ booc đôMàu san hôMàu nâu lạnhMàu hồng trầmMàu cam cháy ánh đỏMàu cam tươiMàu tímMàu hồngMàu hồng tự nhiênMàu cam sữaMàu cam gạchMàu tím hoa càMàu hồng lạnhMàu cam neonMàu hồng cánh hoaMàu cam hồng đấtMàu hồng fuchsiaMàu tím lạnhMàu nâu đấtMàu nâu cam đấtMàu hồng cam đấtMàu hồng sữaMàu tím nhoMàu nâu nudeMàu đỏ cổ điểnMàu đỏ đậmMàu đenMàu nâu ấmMàu hồng tươi
Son YSL Slim 2024 Fiery Vermillion Màu Cam Cháy - The Slim Matte
Son YSL 2024 Fiery Vermillion Cam Cháy Latex Love Edition The Slim Matte
Son YSL 2024 Fiery Vermillion Cam Cháy Latex Love Edition The Slim Matte
1,150,000₫
Không đánh giá
Son MAC 551 Local Celeb Cam Cháy - Lustreglass Sheer-Shine
Son MAC 551 Local Celeb Cam Cháy - Lustreglass Sheer-Shine
-
Không đánh giá
Son Dior 416 Forever Wild Cam Cháy - Rouge Dior Forever
Son Dior 416 Forever Wild Cam Cháy - Rouge Dior Forever
950,000₫
Không đánh giá
Son Shu Uemura Kinu KM OR 590 Màu Cam Cháy Rouge Unlimited Kinu Matte
Son Shu Uemura Kinu KM OR 590 Màu Cam Cháy Rouge Unlimited Kinu Matte
749,000₫
Không đánh giá
Son Gucci 312 Frances Fire Màu Cam Cháy - Rouge À Lèvres Mat Lipstick
Son Gucci 312 Frances Fire Màu Cam Cháy - Rouge À Lèvres Mat Lipstick
990,000₫1,150,000₫
Không đánh giá
Son Kem MAC 66 Terracotta Màu Cam Cháy
Son Kem MAC 66 Terracotta Màu Cam Cháy
790,000₫890,000₫
Không đánh giá
Son Tom Ford 93 Invite Only Satin Matte Màu Cam Cháy
Son Tom Ford 93 Invite Only Satin Matte Màu Cam Cháy
1.250.000₫1.350.000₫
Không đánh giá
Son Loreal Chiffon Signature 221 I Reach Out Màu Cam Cháy
Son Loreal Chiffon Signature 221 I Reach Out Màu Cam Cháy
251,000₫279,000₫
Không đánh giá
Son YSL 305 Orange Surge Slim Velvet Màu Cam Cháy
Son YSL 305 Orange Surge Slim Velvet Màu Cam Cháy
899.000₫1.100.000₫
Không đánh giá
Son Hermes 71 Orange Brûlé Matte Màu Cam Cháy - Limited Edition
Son Hermes 71 Orange Brûlé Matte Màu Cam Cháy - Limited Edition
1,750,000₫1,990,000₫
Không đánh giá
Son 3CE 231 Baked Orange Matte Lip Color Màu Cam Cháy
Son 3CE Over It Soft Matte Lipstick Màu Cam Cháy
Son 3CE Over It Soft Matte Lipstick Màu Cam Cháy
358,000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son 3CE Warming Wear Soft Matte Lipstick Màu Cam Vỏ Quýt
Son Bbia Last Velvet Lip Tint Version 3 5g
Son Bbia Last Velvet Lip Tint Version 3 5g
Từ 199,000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son 3CE Bake Beige Blur Water Tint Màu Cam Cháy
Son 3CE Bake Beige Blur Water Tint Màu Cam Cháy
299,000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son 3CE Breeze Way Blur Water Tint Màu Cam Ngọt
Son 3CE Breeze Way Blur Water Tint Màu Cam Ngọt
299,000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son Bbia Màu A1 Singapore Orange Cam Cháy - Last Velvet Lip Tint Asia Edition V1
Son Black Rouge LZ03 Mango Coconut Leez Velvet Tint Màu Cam Cháy
Son Black Rouge LZ03 Mango Coconut Leez Velvet Tint Màu Cam Cháy
238,000₫318,000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son Black Rouge LV06 Honey Roasting Drip Hot Water Tint Màu Cam Cháy
Son Black Rouge Drip Hot Water Tint 4.5g
Son Black Rouge Drip Hot Water Tint 4.5g
Từ 298,000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son Black Rouge HV04 Litchi Temptation - Half N Half Water Velvet Màu Cam Cháy
Son Black Rouge Half N Half Water Velvet 3.5g
Son Black Rouge Half N Half Water Velvet 3.5g
Từ 298,000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son Romand 15 Rusk Rusk Màu Cam Cháy - Zero Velvet Tint
Son Romand 15 Rusk Rusk Màu Cam Cháy - Zero Velvet Tint
229,000₫299,000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son Thỏi 3CE Mood Recipe Matte Lip Color
Son Thỏi 3CE Mood Recipe Matte Lip Color
Từ 358,000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son 3CE 220 Hit Me Up Mood Recipe Màu Cam Cháy
Son 3CE 220 Hit Me Up Mood Recipe Màu Cam Cháy
358,000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son YSL Slim 213 No Taboo Chili Màu Cam Cháy
Son YSL Slim 213 No Taboo Chili Màu Cam Cháy
899.000₫1.100.000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son YSL Slim 33 Orange Desire Màu Cam Cháy
Son YSL Slim 33 Orange Desire Màu Cam Cháy
899.000₫1.100.000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son YSL Slim 32 Rouge Rage Màu Cam Cháy Ánh Đỏ
Son YSL Slim 32 Rouge Rage Màu Cam Cháy Ánh Đỏ
899.000₫1.100.000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son YSL 154 Orange Fatal Màu Cam cháy
Son YSL 154 Orange Fatal Màu Cam cháy
830.000₫1.100.000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son YSL 141 Pumpkin Explosif Màu Cam Cháy
Son YSL 141 Pumpkin Explosif Màu Cam Cháy
830.000₫1.100.000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son Dior 436 Ultra Trouble Màu Cam Cháy
Son Dior 436 Ultra Trouble Màu Cam Cháy
850,000₫1.100.000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son Shu Uemura M OR 585 Màu Cam Cháy
Son Shu Uemura M OR 585 Màu Cam Cháy
649,000₫650.000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son Shu Uemura M OR 582 Màu Cam Cháy
Son Shu Uemura M OR 582 Màu Cam Cháy
649,000₫820,000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son Gucci 307 Louise Orange Màu Cam Cháy
Son Gucci 307 Louise Orange Màu Cam Cháy
990,000₫1,150,000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son MAC 311 My Tweedy Màu Cam Cháy
Son MAC 311 My Tweedy Màu Cam Cháy
580,000₫710,000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son Kem MAC 998 Sorry Not Sorry Màu Cam Cháy
Son Kem MAC 998 Sorry Not Sorry Màu Cam Cháy
650.000₫830.000₫
1 đánh giá
1 nhận xét

Son màu cam cháy là một tông màu cam rực rỡ, đặc trưng như lửa cháy. Màu sắc này thường có sự kết hợp giữa cam và màu đỏ, tạo ra sự nổi bật và đầy năng lượng.

Son màu cam cháy thường được coi là một lựa chọn táo bạo và nổi bật trong trang điểm môi. Nó tạo ra vẻ đẹp quyến rũ, nổi bật và cá nhân cho người dùng son. Màu cam cháy thích hợp để tạo điểm nhấn mạnh trên môi và thường được sử dụng trong các dịp đặc biệt, sự kiện hoặc khi bạn muốn tạo ra một diện mạo độc đáo.

Khi sử dụng son màu cam cháy, có thể kết hợp tùy thuộc vào sở thích và phong cách cá nhân của bạn. Nếu bạn muốn tạo ra một cái nhìn nổi bật và táo bạo hơn, hãy để môi là điểm nhấn chính và giữ trang điểm mắt và da đơn giản. Nếu bạn muốn tạo ra một vẻ ngoài ngọt ngào và nữ tính hơn, bạn có thể kết hợp son màu cam cháy với trang điểm mắt nhẹ nhàng và da tự nhiên.

Đừng ngại thử nghiệm và khám phá cách kết hợp màu sắc để tìm ra phong cách riêng của bạn với son màu cam cháy. Hãy nhớ rằng trang điểm là một cách để thể hiện bản thân và sáng tạo, vì vậy hãy tận hưởng quá trình và hãy tự tin khi thử những màu sắc mới!

Hỗ trợ trực tuyến