cash-on-delivery
LọcLọc
Sàng Lọc Đóng

Thương hiệu

Màu

Màu đỏ rượuMàu đỏ nâuMàu đỏ gạchMàu đỏ đấtMàu đỏ camMàu nâu socolaMàu tím mậnMàu BerryMàu đỏ thuầnMàu cam đỏMàu tím nudeMàu nâu đỏMàu nudeMàu hồng đỏMàu cam hồngMàu tím hồngMàu tím violetMàu hồng phấnMàu nâu tâyMàu trà sữa đàoMàu hồng khôMàu cam đấtMàu đỏ mậnMàu hồng dâuMàu hồng neonMàu hồng tímMàu hồng cánh senMàu cam cháyMàu hồng nâuMàu hồng đấtMàu hồng nudeMàu cam nudeMàu hồng mậnMàu hồng đàoMàu cam san hôMàu cam đàoMàu đỏ san hôMàu hồng san hôMàu đỏ tươiMàu đỏ rubyMàu hồng camMàu đỏ lạnhMàu đỏ hồngMàu nâu hồng đàoMàu hồng đào đấtMàu hồng đất ánh tímMàu tím đậmMàu hồng nude đấtMàu hồng gỗMàu nâu đất nudeMàu hồng roseMàu đỏ nâu gạchMàu be nudeMàu hồng nâu nudeMàu đỏ cà chuaMàu hồng cam nudeMàu hồng rosyMàu đen berryMàu nâu trà sữaÁnh nhũ vàngMàu tím dâuMàu đỏ lá phongMàu hồng BeigeMàu đỏ hạt dẻMàu hồng anh đàoMàu nâu hoa càMàu cam đào đấtMàu hồng đất tímMàu tím hồng trầmMàu hồng cam san hôMàu hồng tím nudeMàu cam đào san hôMàu đỏ tươi ánh camMàu tím tâyMàu cam đất nudeMàu hồng đào nudeMàu nâu đỏ tíaMàu nâu đậmMàu cam nâu tâyMàu đỏ burgundyMàu xám đenMàu cam mật ongMàu hồng hoaMàu đỏ ánh kim Màu Cam NgọtMàu đỏ hồng cherryMàu cam hồng sữaMàu gạch nudeMàu CamMàu Nude SángMàu Hồng BerryMàu nâu hạt dẻMàu Cam Hồng NudeMàu cánh hồng khôKhông màuMàu hồng đất nudeMàu cam đỏ đấtMàu cam vỏ quýtMàu tím thuầnMàu cam cổ điểnMàu cam bí ngôMàu beige gừngMàu san hô beMàu nâu cà phêMàu đỏ nhẹMàu san hô ánh nâuMàu hồng nude MLBBMàu hồng khóiMàu đỏ hồng lạnhMàu đỏ hồng san hôMàu nâu trầmMàu hồng sángMàu hồng hoa càMàu đỏ cam san hôMàu nâu mậnMàu hồng gạchMàu hồng nâu đấtMàu cam đỏ nâuMàu hồng trà sữaMàu nâu caramelMàu nâu san hôMàu đỏ ớtMàu đỏ thẫmMàu đỏ cam gạchMàu đỏ nâu cherryMàu hồng đào san hôMàu nâu đàoMàu đỏ anh đàoMàu nâu cháyMàu hồng cam đàoMàu nude san hôMàu nude hồngMàu nude camMàu đỏ hồng trầmMàu đỏ nâu đấtMàu đỏ đất nudeMàu cam đào nudeMàu đỏ hoa tràMàu đỏ cam đấtMàu đỏ cam cháyMàu hồng babyMàu đỏ trầmMàu nâu gạchMàu cam nâuMàu cam nâu đấtMàu đỏ nâu trầmMàu đỏ berryMàu Đỏ MarsalaMàu hồng tím đấtMàu nâu đỏ trầmMàu nâu camMàu san hô trầmMàu đỏ cam đàoMàu đỏ mứt camMàu đỏ dâuMàu hồng phớt Màu đỏ nhungMàu hồng cẩm quỳMàu đỏ cherryMàu hồng việt quấtMàu đỏ hồng đấtMàu đỏ booc đôMàu san hôMàu nâu lạnhMàu hồng trầmMàu cam cháy ánh đỏMàu cam tươiMàu tímMàu hồngMàu hồng tự nhiênMàu cam sữaMàu cam gạchMàu tím hoa càMàu hồng lạnhMàu cam neonMàu hồng cánh hoaMàu cam hồng đấtMàu hồng fuchsiaMàu tím lạnh Màu nâu đấtMàu nâu cam đấtMàu hồng cam đấtMàu hồng sữaMàu tím nhoMàu nâu nudeMàu đỏ cổ điểnMàu đỏ đậmMàu đenMàu nâu ấmMàu hồng tươi
Màu
Màu đỏ rượuMàu đỏ nâuMàu đỏ gạchMàu đỏ đấtMàu đỏ camMàu nâu socolaMàu tím mậnMàu BerryMàu đỏ thuầnMàu cam đỏMàu tím nudeMàu nâu đỏMàu nudeMàu hồng đỏMàu cam hồngMàu tím hồngMàu tím violetMàu hồng phấnMàu nâu tâyMàu trà sữa đàoMàu hồng khôMàu cam đấtMàu đỏ mậnMàu hồng dâuMàu hồng neonMàu hồng tímMàu hồng cánh senMàu cam cháyMàu hồng nâuMàu hồng đấtMàu hồng nudeMàu cam nudeMàu hồng mậnMàu hồng đàoMàu cam san hôMàu cam đàoMàu đỏ san hôMàu hồng san hôMàu đỏ tươiMàu đỏ rubyMàu hồng camMàu đỏ lạnhMàu đỏ hồngMàu nâu hồng đàoMàu hồng đào đấtMàu hồng đất ánh tímMàu tím đậmMàu hồng nude đấtMàu hồng gỗMàu nâu đất nudeMàu hồng roseMàu đỏ nâu gạchMàu be nudeMàu hồng nâu nudeMàu đỏ cà chuaMàu hồng cam nudeMàu hồng rosyMàu đen berryMàu nâu trà sữaÁnh nhũ vàngMàu tím dâuMàu đỏ lá phongMàu hồng BeigeMàu đỏ hạt dẻMàu hồng anh đàoMàu nâu hoa càMàu cam đào đấtMàu hồng đất tímMàu tím hồng trầmMàu hồng cam san hôMàu hồng tím nudeMàu cam đào san hôMàu đỏ tươi ánh camMàu tím tâyMàu cam đất nudeMàu hồng đào nudeMàu nâu đỏ tíaMàu nâu đậmMàu cam nâu tâyMàu đỏ burgundyMàu xám đenMàu cam mật ongMàu hồng hoaMàu đỏ ánh kim Màu Cam NgọtMàu đỏ hồng cherryMàu cam hồng sữaMàu gạch nudeMàu CamMàu Nude SángMàu Hồng BerryMàu nâu hạt dẻMàu Cam Hồng NudeMàu cánh hồng khôKhông màuMàu hồng đất nudeMàu cam đỏ đấtMàu cam vỏ quýtMàu tím thuầnMàu cam cổ điểnMàu cam bí ngôMàu beige gừngMàu san hô beMàu nâu cà phêMàu đỏ nhẹMàu san hô ánh nâuMàu hồng nude MLBBMàu hồng khóiMàu đỏ hồng lạnhMàu đỏ hồng san hôMàu nâu trầmMàu hồng sángMàu hồng hoa càMàu đỏ cam san hôMàu nâu mậnMàu hồng gạchMàu hồng nâu đấtMàu cam đỏ nâuMàu hồng trà sữaMàu nâu caramelMàu nâu san hôMàu đỏ ớtMàu đỏ thẫmMàu đỏ cam gạchMàu đỏ nâu cherryMàu hồng đào san hôMàu nâu đàoMàu đỏ anh đàoMàu nâu cháyMàu hồng cam đàoMàu nude san hôMàu nude hồngMàu nude camMàu đỏ hồng trầmMàu đỏ nâu đấtMàu đỏ đất nudeMàu cam đào nudeMàu đỏ hoa tràMàu đỏ cam đấtMàu đỏ cam cháyMàu hồng babyMàu đỏ trầmMàu nâu gạchMàu cam nâuMàu cam nâu đấtMàu đỏ nâu trầmMàu đỏ berryMàu Đỏ MarsalaMàu hồng tím đấtMàu nâu đỏ trầmMàu nâu camMàu san hô trầmMàu đỏ cam đàoMàu đỏ mứt camMàu đỏ dâuMàu hồng phớt Màu đỏ nhungMàu hồng cẩm quỳMàu đỏ cherryMàu hồng việt quấtMàu đỏ hồng đấtMàu đỏ booc đôMàu san hôMàu nâu lạnhMàu hồng trầmMàu cam cháy ánh đỏMàu cam tươiMàu tímMàu hồngMàu hồng tự nhiênMàu cam sữaMàu cam gạchMàu tím hoa càMàu hồng lạnhMàu cam neonMàu hồng cánh hoaMàu cam hồng đấtMàu hồng fuchsiaMàu tím lạnhMàu nâu đấtMàu nâu cam đấtMàu hồng cam đấtMàu hồng sữaMàu tím nhoMàu nâu nudeMàu đỏ cổ điểnMàu đỏ đậmMàu đenMàu nâu ấmMàu hồng tươi
Son YSL Slim 37 Red On Fire Màu Đỏ Gạch - The Slim Matte
Son MAC 646 Marrakesh Màu Đỏ Gạch - MACXIMAL SILKY MATTE
Son MAC 602 Chili Màu Đỏ Gạch
Son MAC 602 Chili Màu Đỏ Gạch
-
Không đánh giá
Son Dior Màu 840 Forever Radiant Đỏ Gạch - Rouge Dior Forever Transfer
Son Nars 135 Mogador Đỏ Gạch - Powermatte Lipstick
Son Nars 135 Mogador Đỏ Gạch - Powermatte Lipstick
790,000₫
Không đánh giá
Son Dưỡng Nars 223 Idolized Đỏ Gạch - Afterglow Sensual Shine Lipstick
Son Shu Uemura Kinu OR 595 Màu Đỏ Gạch Rouge Unlimited Kinu Matte
Son Shu Uemura Kinu OR 595 Màu Đỏ Gạch Rouge Unlimited Kinu Matte
749,000₫
Không đánh giá
Son 3CE Whip Red Đỏ Gạch Hazy Lip Clay
Son 3CE Whip Red Đỏ Gạch Hazy Lip Clay
390,000₫
Không đánh giá
Son YSL 1971 Rouge Provocation Màu Đỏ Gạch Rouge Pur Couture The Bold
Son YSL 1971 Rouge Provocation Màu Đỏ Gạch Rouge Pur Couture The Bold
950,000₫1.100.000₫
Không đánh giá
Son MAC 99 Extra Chili Màu Đỏ Gạch - Locked Kiss 24h Lipstick
Son MAC 99 Extra Chili Màu Đỏ Gạch - Locked Kiss 24h Lipstick
699,000₫830.000₫
Không đánh giá
Son YSL Rouge Muse Brick Red Màu Đỏ Gạch
Son YSL Rouge Muse Brick Red Màu Đỏ Gạch
950,000₫1.100.000₫
Không đánh giá
Son Louboutin 318M Epic Brunette Màu Đỏ Gạch Velvet Matte On The Go
Son Louboutin 318M Epic Brunette Màu Đỏ Gạch Velvet Matte On The Go
1,499,000₫
Không đánh giá
Son Louboutin Epic Brunette 318M Màu Đỏ Gạch Velvet Matte
Son Louboutin Epic Brunette 318M Màu Đỏ Gạch Velvet Matte
2,790,000₫
Không đánh giá
Son Kem MAC 99 Extra Chili Màu Đỏ Gạch
Son Kem MAC 99 Extra Chili Màu Đỏ Gạch
890,000₫
Không đánh giá
Son Kem MAC 92 Brazen Màu Đỏ Gạch
Son Kem MAC 92 Brazen Màu Đỏ Gạch
790,000₫890,000₫
Không đánh giá
Son Maybelline CM06 Urban Spice - Cushion Mattes Màu Đỏ Gạch
Son Maybelline CM06 Urban Spice - Cushion Mattes Màu Đỏ Gạch
205,000₫228,000₫
Không đánh giá
Son Maybelline 899 More Rust Ultimatte Màu Đỏ Gạch
Son Maybelline 899 More Rust Ultimatte Màu Đỏ Gạch
178,000₫198,000₫
Không đánh giá
Son Loreal Chiffon Signature 129 I Lead Màu Đỏ Gạch
Son Loreal Chiffon Signature 129 I Lead Màu Đỏ Gạch
251,000₫279,000₫
Không đánh giá
Son Loreal Chiffon Signature Velvet Soft Matte 7ml
Son Loreal Chiffon Signature Velvet Soft Matte 7ml
Từ 279,000₫
Không đánh giá
Son YSL Slim Velvet 1966 Rouge Libre Màu Đỏ Gạch
Son YSL Slim Velvet 1966 Rouge Libre Màu Đỏ Gạch
899.000₫1.100.000₫
Không đánh giá
Son YSL Slim Velvet 28 True Chili Màu Đỏ Gạch
Son YSL Slim Velvet 28 True Chili Màu Đỏ Gạch
899.000₫1.100.000₫
Không đánh giá
Son YSL Slim 212 Equivocal Brown Glow Matte Màu Đỏ Gạch
Son YSL Slim 212 Equivocal Brown Glow Matte Màu Đỏ Gạch
899.000₫1.100.000₫
Không đánh giá
Son YSL The Slim 1966 Rouge Libre Màu Đỏ Gạch - Limited Edition
Son YSL The Slim 1966 Rouge Libre Màu Đỏ Gạch - Limited Edition
899.000₫1.100.000₫
Không đánh giá
Son YSL Màu 1966 Rouge Libre The Slim Matte Màu Đỏ Gạch - Limited Edition
Son YSL Màu 1966 Rouge Libre The Slim Matte Màu Đỏ Gạch - Limited Edition
899.000₫1.100.000₫
Không đánh giá
Son YSL Slim 28 Vỏ Đỏ True Chili Màu Đỏ Gạch - Limited Edition
Son YSL Slim 28 Vỏ Đỏ True Chili Màu Đỏ Gạch - Limited Edition
899.000₫1.100.000₫
Không đánh giá
Son YSL Slim 1966 Rouge Libre Màu Đỏ Gạch
Son YSL Slim 1966 Rouge Libre Màu Đỏ Gạch
899.000₫1.100.000₫
Không đánh giá
Son Hermes 75 Rouge Amazone Satin Màu Đỏ Gạch
Son Hermes 75 Rouge Amazone Satin Màu Đỏ Gạch
1,750,000₫1,990,000₫
Không đánh giá
Son Kem Gucci 521 Nellie Cherrie Rouge À Lèvres Liquid Matte Màu Đỏ Gạch
Son Kem Gucci 521 Nellie Cherrie Rouge À Lèvres Liquid Matte Màu Đỏ Gạch
990,000₫1,150,000₫
Không đánh giá
Son Gucci Rouge À Lèvres Liquid Matte
Son Gucci Rouge À Lèvres Liquid Matte
Từ -
Không đánh giá
Son Tom Ford 51 Afternoon Delight Satin Matte Màu Đỏ Gạch
Son Tom Ford 51 Afternoon Delight Satin Matte Màu Đỏ Gạch
1.250.000₫1.350.000₫
Không đánh giá
Son Tom Ford 27 Shameless Satin Matte Màu Đỏ Gạch
Son Tom Ford 27 Shameless Satin Matte Màu Đỏ Gạch
1.250.000₫1.350.000₫
Không đánh giá
Son 3CE Neo Retrolism Edition 3g
Son 3CE Neo Retrolism Edition 3g
Từ 299,000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son Merzy V6 Vỏ Đỏ Another Me The First Velvet Tint Màu Đỏ Gạch 4.5g

Son màu đỏ gạch là một tông màu đỏ đậm và đất, mang đậm tính chất của gạch nung. Màu sắc này thường được miêu tả như một đỏ sâu, đậm, mạnh mẽ và ấm áp.

Son màu đỏ gạch tạo ra một vẻ đẹp mạnh mẽ và quyến rũ cho đôi môi. Nó là một sự lựa chọn táo bạo và nổi bật trong trang điểm môi, thích hợp để tạo điểm nhấn mạnh hoặc trong các dịp đặc biệt. Màu đỏ gạch thường có một vẻ đẹp cổ điển và thanh lịch, làm nổi bật nét đẹp tươi trẻ và tạo ra một diện mạo ấn tượng.

Khi sử dụng son màu đỏ gạch, bạn có thể kết hợp với trang điểm mắt và da tùy thuộc vào phong cách cá nhân và sự kiện. Đối với một diện mạo tự nhiên, bạn có thể giữ trang điểm mắt nhẹ nhàng và da tự nhiên. Đối với một diện mạo táo bạo hơn, bạn có thể kết hợp với trang điểm mắt đậm hoặc phong cách tóc độc đáo.

Son màu đỏ gạch là một lựa chọn đa dạng và có thể tùy chỉnh theo sở thích cá nhân. Hãy dám thử và khám phá cách kết hợp màu sắc để tìm ra phong cách riêng của bạn với son màu đỏ gạch.

Hỗ trợ trực tuyến