cash-on-delivery
LọcLọc
Sàng Lọc Đóng

Thương hiệu

Màu

Màu đỏ rượuMàu đỏ nâuMàu đỏ gạchMàu đỏ đấtMàu đỏ camMàu nâu socolaMàu tím mậnMàu BerryMàu đỏ thuầnMàu cam đỏMàu tím nudeMàu nâu đỏMàu nudeMàu hồng đỏMàu cam hồngMàu tím hồngMàu tím violetMàu hồng phấnMàu nâu tâyMàu trà sữa đàoMàu hồng khôMàu cam đấtMàu đỏ mậnMàu hồng dâuMàu hồng neonMàu hồng tímMàu hồng cánh senMàu cam cháyMàu hồng nâuMàu hồng đấtMàu hồng nudeMàu cam nudeMàu hồng mậnMàu hồng đàoMàu cam san hôMàu cam đàoMàu đỏ san hôMàu hồng san hôMàu đỏ tươiMàu đỏ rubyMàu hồng camMàu đỏ lạnhMàu đỏ hồngMàu nâu hồng đàoMàu hồng đào đấtMàu hồng đất ánh tímMàu tím đậmMàu hồng nude đấtMàu hồng gỗMàu nâu đất nudeMàu hồng roseMàu đỏ nâu gạchMàu be nudeMàu hồng nâu nudeMàu đỏ cà chuaMàu hồng cam nudeMàu hồng rosyMàu đen berryMàu nâu trà sữaÁnh nhũ vàngMàu tím dâuMàu đỏ lá phongMàu hồng BeigeMàu đỏ hạt dẻMàu hồng anh đàoMàu nâu hoa càMàu cam đào đấtMàu hồng đất tímMàu tím hồng trầmMàu hồng cam san hôMàu hồng tím nudeMàu cam đào san hôMàu đỏ tươi ánh camMàu tím tâyMàu cam đất nudeMàu hồng đào nudeMàu nâu đỏ tíaMàu nâu đậmMàu cam nâu tâyMàu đỏ burgundyMàu xám đenMàu cam mật ongMàu hồng hoaMàu đỏ ánh kim Màu Cam NgọtMàu đỏ hồng cherryMàu cam hồng sữaMàu gạch nudeMàu CamMàu Nude SángMàu Hồng BerryMàu nâu hạt dẻMàu Cam Hồng NudeMàu cánh hồng khôKhông màuMàu hồng đất nudeMàu cam đỏ đấtMàu cam vỏ quýtMàu tím thuầnMàu cam cổ điểnMàu cam bí ngôMàu beige gừngMàu san hô beMàu nâu cà phêMàu đỏ nhẹMàu san hô ánh nâuMàu hồng nude MLBBMàu hồng khóiMàu đỏ hồng lạnhMàu đỏ hồng san hôMàu nâu trầmMàu hồng sángMàu hồng hoa càMàu đỏ cam san hôMàu nâu mậnMàu hồng gạchMàu hồng nâu đấtMàu cam đỏ nâuMàu hồng trà sữaMàu nâu caramelMàu nâu san hôMàu đỏ ớtMàu đỏ thẫmMàu đỏ cam gạchMàu đỏ nâu cherryMàu hồng đào san hôMàu nâu đàoMàu đỏ anh đàoMàu nâu cháyMàu hồng cam đàoMàu nude san hôMàu nude hồngMàu nude camMàu đỏ hồng trầmMàu đỏ nâu đấtMàu đỏ đất nudeMàu cam đào nudeMàu đỏ hoa tràMàu đỏ cam đấtMàu đỏ cam cháyMàu hồng babyMàu đỏ trầmMàu nâu gạchMàu cam nâuMàu cam nâu đấtMàu đỏ nâu trầmMàu đỏ berryMàu Đỏ MarsalaMàu hồng tím đấtMàu nâu đỏ trầmMàu nâu camMàu san hô trầmMàu đỏ cam đàoMàu đỏ mứt camMàu đỏ dâuMàu hồng phớt Màu đỏ nhungMàu hồng cẩm quỳMàu đỏ cherryMàu hồng việt quấtMàu đỏ hồng đấtMàu đỏ booc đôMàu san hôMàu nâu lạnhMàu hồng trầmMàu cam cháy ánh đỏMàu cam tươiMàu tímMàu hồngMàu hồng tự nhiênMàu cam sữaMàu cam gạchMàu tím hoa càMàu hồng lạnhMàu cam neonMàu hồng cánh hoaMàu cam hồng đấtMàu hồng fuchsiaMàu tím lạnh Màu nâu đấtMàu nâu cam đấtMàu hồng cam đấtMàu hồng sữaMàu tím nhoMàu nâu nudeMàu đỏ cổ điểnMàu đỏ đậmMàu đenMàu nâu ấmMàu hồng tươi
Màu
Màu đỏ rượuMàu đỏ nâuMàu đỏ gạchMàu đỏ đấtMàu đỏ camMàu nâu socolaMàu tím mậnMàu BerryMàu đỏ thuầnMàu cam đỏMàu tím nudeMàu nâu đỏMàu nudeMàu hồng đỏMàu cam hồngMàu tím hồngMàu tím violetMàu hồng phấnMàu nâu tâyMàu trà sữa đàoMàu hồng khôMàu cam đấtMàu đỏ mậnMàu hồng dâuMàu hồng neonMàu hồng tímMàu hồng cánh senMàu cam cháyMàu hồng nâuMàu hồng đấtMàu hồng nudeMàu cam nudeMàu hồng mậnMàu hồng đàoMàu cam san hôMàu cam đàoMàu đỏ san hôMàu hồng san hôMàu đỏ tươiMàu đỏ rubyMàu hồng camMàu đỏ lạnhMàu đỏ hồngMàu nâu hồng đàoMàu hồng đào đấtMàu hồng đất ánh tímMàu tím đậmMàu hồng nude đấtMàu hồng gỗMàu nâu đất nudeMàu hồng roseMàu đỏ nâu gạchMàu be nudeMàu hồng nâu nudeMàu đỏ cà chuaMàu hồng cam nudeMàu hồng rosyMàu đen berryMàu nâu trà sữaÁnh nhũ vàngMàu tím dâuMàu đỏ lá phongMàu hồng BeigeMàu đỏ hạt dẻMàu hồng anh đàoMàu nâu hoa càMàu cam đào đấtMàu hồng đất tímMàu tím hồng trầmMàu hồng cam san hôMàu hồng tím nudeMàu cam đào san hôMàu đỏ tươi ánh camMàu tím tâyMàu cam đất nudeMàu hồng đào nudeMàu nâu đỏ tíaMàu nâu đậmMàu cam nâu tâyMàu đỏ burgundyMàu xám đenMàu cam mật ongMàu hồng hoaMàu đỏ ánh kim Màu Cam NgọtMàu đỏ hồng cherryMàu cam hồng sữaMàu gạch nudeMàu CamMàu Nude SángMàu Hồng BerryMàu nâu hạt dẻMàu Cam Hồng NudeMàu cánh hồng khôKhông màuMàu hồng đất nudeMàu cam đỏ đấtMàu cam vỏ quýtMàu tím thuầnMàu cam cổ điểnMàu cam bí ngôMàu beige gừngMàu san hô beMàu nâu cà phêMàu đỏ nhẹMàu san hô ánh nâuMàu hồng nude MLBBMàu hồng khóiMàu đỏ hồng lạnhMàu đỏ hồng san hôMàu nâu trầmMàu hồng sángMàu hồng hoa càMàu đỏ cam san hôMàu nâu mậnMàu hồng gạchMàu hồng nâu đấtMàu cam đỏ nâuMàu hồng trà sữaMàu nâu caramelMàu nâu san hôMàu đỏ ớtMàu đỏ thẫmMàu đỏ cam gạchMàu đỏ nâu cherryMàu hồng đào san hôMàu nâu đàoMàu đỏ anh đàoMàu nâu cháyMàu hồng cam đàoMàu nude san hôMàu nude hồngMàu nude camMàu đỏ hồng trầmMàu đỏ nâu đấtMàu đỏ đất nudeMàu cam đào nudeMàu đỏ hoa tràMàu đỏ cam đấtMàu đỏ cam cháyMàu hồng babyMàu đỏ trầmMàu nâu gạchMàu cam nâuMàu cam nâu đấtMàu đỏ nâu trầmMàu đỏ berryMàu Đỏ MarsalaMàu hồng tím đấtMàu nâu đỏ trầmMàu nâu camMàu san hô trầmMàu đỏ cam đàoMàu đỏ mứt camMàu đỏ dâuMàu hồng phớt Màu đỏ nhungMàu hồng cẩm quỳMàu đỏ cherryMàu hồng việt quấtMàu đỏ hồng đấtMàu đỏ booc đôMàu san hôMàu nâu lạnhMàu hồng trầmMàu cam cháy ánh đỏMàu cam tươiMàu tímMàu hồngMàu hồng tự nhiênMàu cam sữaMàu cam gạchMàu tím hoa càMàu hồng lạnhMàu cam neonMàu hồng cánh hoaMàu cam hồng đấtMàu hồng fuchsiaMàu tím lạnhMàu nâu đấtMàu nâu cam đấtMàu hồng cam đấtMàu hồng sữaMàu tím nhoMàu nâu nudeMàu đỏ cổ điểnMàu đỏ đậmMàu đenMàu nâu ấmMàu hồng tươi
Son Dior Màu 100 Forever Nude Look Hồng Nude - Rouge Dior Forever
Son Dior Màu 100 Forever Nude Look Hồng Nude - Rouge Dior Forever
950,000₫
Không đánh giá
Son Dưỡng Nars 200 Breathless Hồng Nude - Afterglow Sensual Shine Lipstick
Son YSL The Bold 10 Brazen Nude Màu Hồng Nude Rouge Pur Couture The Bold
Son YSL The Bold 10 Brazen Nude Màu Hồng Nude Rouge Pur Couture The Bold
950,000₫1.100.000₫
Không đánh giá
Son MAC 61 Mischief Màu Hồng Nude - Locked Kiss 24h Lipstick
Son MAC 61 Mischief Màu Hồng Nude - Locked Kiss 24h Lipstick
699,000₫830.000₫
Không đánh giá
Son YSL N5 Tribute Nude Pink Nude Màu Hồng Nude
Son YSL N5 Tribute Nude Pink Nude Màu Hồng Nude
950,000₫1.100.000₫
Không đánh giá
Son kem Tom Ford 120 Naked Haze Màu Hồng Nude
Son kem Tom Ford 120 Naked Haze Màu Hồng Nude
1.250.000₫1,450,000₫
Không đánh giá
Son Maybelline CM13 Untamed Heart - Cushion Mattes Màu Hồng Phai
Son Maybelline CM13 Untamed Heart - Cushion Mattes Màu Hồng Phai
228,000₫
Không đánh giá
Son Kem MAC 61 Mischief Màu Hồng Nude
Son Kem MAC 61 Mischief Màu Hồng Nude
790,000₫890,000₫
Không đánh giá
Son Loreal Chiffon Signature 224 I Touch Màu Hồng Nude
Son Loreal Chiffon Signature 224 I Touch Màu Hồng Nude
251,000₫279,000₫
Không đánh giá
Son Loreal Chiffon Signature Velvet Soft Matte 7ml
Son Loreal Chiffon Signature Velvet Soft Matte 7ml
Từ 279,000₫
Không đánh giá
Son YSL 304 Beige Instinct Slim Velvet Màu Hồng Nude
Son YSL 304 Beige Instinct Slim Velvet Màu Hồng Nude
899.000₫1.100.000₫
Không đánh giá
Son YSL Slim 106 Pure Nude Màu Hồng Nude
Son YSL Slim 106 Pure Nude Màu Hồng Nude
899.000₫1.100.000₫
Không đánh giá
Son YSL Slim 24 Rare Rose Màu Hồng Nude
Son YSL Slim 24 Rare Rose Màu Hồng Nude
899.000₫1.100.000₫
Không đánh giá
Son 3CE Drizzle Love Velvet Lip Tint Màu Hồng Nude
Son 3CE Drizzle Love Velvet Lip Tint Màu Hồng Nude
299,000₫
Không đánh giá
Son Hermes 13 Beige Kalahari Satin Màu Hồng Nude
Son Hermes 13 Beige Kalahari Satin Màu Hồng Nude
1,750,000₫1,990,000₫
Không đánh giá
Son Tom Ford Màu 06 Revolve Around Me Ultra-Rich Màu Hồng Nude
Son Tom Ford Màu 06 Revolve Around Me Ultra-Rich Màu Hồng Nude
1,450,000₫1,690,000₫
Không đánh giá
Son Tom Ford 21 Preternatural Satin Matte Màu Hồng Nude Nhạt
Son Tom Ford 21 Preternatural Satin Matte Màu Hồng Nude Nhạt
1.250.000₫1.350.000₫
Không đánh giá
Son Tom Ford 03 Blow Up Satin Matte Màu Hồng Nude
Son Tom Ford 03 Blow Up Satin Matte Màu Hồng Nude
1.250.000₫1.350.000₫
Không đánh giá
Son 3CE Soul Like Glow Lip Color Màu Hồng Nude
Son 3CE Soul Like Glow Lip Color Màu Hồng Nude
380,000₫450.000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son 3CE Glow Lip Color 3g
Son 3CE Glow Lip Color 3g
Từ 380,000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son 3CE Nude Scene Blurring Liquid Lip Màu Hồng Nude
Son 3CE Blurring Liquid Lip 5.5g
Son 3CE Blurring Liquid Lip 5.5g
Từ 299,000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son 3CE Way Back Soft Matte Lipstick Màu Hồng Nude
Son 3CE Way Back Soft Matte Lipstick Màu Hồng Nude
358,000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son 3CE Murmuring Soft Matte Lipstick Màu Hồng Nude
Son Merzy V7 Oslo Mood Màu Hồng Nude Trầm - The First Velvet Tint
Son Merzy V7 Oslo Mood Màu Hồng Nude Trầm - The First Velvet Tint
169,000₫299,000₫
Không đánh giá
Son Romand 25 Bare Grape Màu Hồng Nude - Juicy Lasting Tint
Son Romand 25 Bare Grape Màu Hồng Nude - Juicy Lasting Tint
229,000₫299,000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son Romand Màu 07 Envy Me Hồng Nude MLBB - Zero Gram Matte Lipstick
Son Romand Màu 07 Envy Me Hồng Nude MLBB - Zero Gram Matte Lipstick
229,000₫299,000₫
Không đánh giá
Son Thỏi 3CE Mood Recipe Matte Lip Color
Son Thỏi 3CE Mood Recipe Matte Lip Color
Từ 358,000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son 3CE Cutesicle Cloud Lip Tint Màu Hồng Nude
Son 3CE Cutesicle Cloud Lip Tint Màu Hồng Nude
299,000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son 3CE 218 Mirrorlike Mood Recipe Màu Hồng Nude
Son 3CE 218 Mirrorlike Mood Recipe Màu Hồng Nude
358,000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son 3CE Go Now Velvet Lip Tint Màu Hồng Nude
Son 3CE Go Now Velvet Lip Tint Màu Hồng Nude
299,000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son 3CE Enjoy Love Velvet Lip Tint Màu Hồng Nude
Son 3CE Enjoy Love Velvet Lip Tint Màu Hồng Nude
299,000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son Dior Matte 100 Nude Look Màu Hồng Nude
Son Dior Matte 100 Nude Look Màu Hồng Nude
850,000₫1.100.000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son MAC 924 Reverence Màu Hồng Nude
Son MAC 924 Reverence Màu Hồng Nude
580,000₫710,000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son MAC 310 Influentially It Màu Hồng Nude
Son MAC 310 Influentially It Màu Hồng Nude
580,000₫710,000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son Kem MAC 996 Date-Maker Màu Hồng Nude
Son Kem MAC 996 Date-Maker Màu Hồng Nude
650.000₫830.000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son Tom Ford 60 Bad Lieutenant Màu Hồng Nude
Son Tom Ford 60 Bad Lieutenant Màu Hồng Nude
1.250.000₫1.350.000₫
1 đánh giá
1 nhận xét
Son Tom Ford Blush Nude 13 Màu Hồng Nude
Son Tom Ford Blush Nude 13 Màu Hồng Nude
1.250.000₫1.350.000₫
1 đánh giá
1 nhận xét

Son màu hồng nude là một tông màu hồng nhạt và tự nhiên, thường được miêu tả như một màu hồng nhạt mang tính chất tương đồng với màu da tự nhiên của môi. Màu hồng nude giúp tạo ra một vẻ đẹp tự nhiên, dịu dàng và nhẹ nhàng, tạo cảm giác môi mềm mại và mịn màng.

Son màu hồng nude là lựa chọn phổ biến trong trang điểm hàng ngày, vì nó giúp tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của môi mà vẫn giữ cho diện mạo nhẹ nhàng và không quá nổi bật. Màu sắc này thích hợp cho mọi dịp, từ công việc đến hẹn hò hoặc đi chơi cùng bạn bè.

Khi sử dụng son màu hồng nude, bạn có thể kết hợp với mọi phong cách trang điểm và quần áo. Nó thường đi kèm tốt với trang điểm mắt tự nhiên và da trang điểm tự nhiên. Màu hồng nude cũng tạo sự linh hoạt cho bạn để tạo ra vẻ đẹp tự nhiên hoặc có thể được kết hợp với các phong cách trang điểm mắt đậm hơn nếu bạn muốn tạo điểm nhấn cho môi.

Son màu hồng nude là một sự lựa chọn thời thượng và phổ biến trong làm đẹp hiện nay. Nó mang lại sự tự tin và dễ dàng phối hợp với nhiều trang phục và phong cách. Hãy thử những tông màu hồng nude khác nhau để tìm ra màu sắc phù hợp nhất với sắc da và sở thích của bạn.

Hỗ trợ trực tuyến